Et å og en å

ABC-Scandinavia er nu nået til Å.

Å er det sidste bogstav i alfabetet. Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanker om mange ord på et bogstav på dansk (i, ø), men en å er et vandløb skrevet med et å. Så enkelt er det.

Herunder følger et billede af Køge Å.

Tak for denne omgang bogstavleg og for alle de mange kommentarer undervejs. Jeg er med på den igen, hvis anden runde påbegyndes.

Det vil i givet fald være på den blog jeg kalder Kort og godt.

Køge Å

Her er linket til andre deltageres åndfuldheder med Å.

Østtyrol i Østrig

ABC-Scandinavia er nu nået til Ø.

Har du fulgt med i mine skriverier i bogstavlegen, er du ikke i tvivl om, at mit foretrukne ferieland er Østrig. Og af alle steder i Østrig foretrækker jeg Virgental i Østtirol.

Der er smukt, ikke overrendt af turister, en mulighed for at mærke noget oprindeligt. Det oprindeligt nøjsomme bjergbondeliv liv mærkes tydeligt. Man får for en stund mulighed for at mærke hvorledes livet også kan være. Jeg går ud fra at det er samme fornemmelse man får når man tager til sin ødegård i Sverige – man er. Mere kompliceret er det ikke.

Det kan anbefales at tage til Virgental en uge eller to og erfare at man stort set kun kan spise, sove og vandre.

For et par år siden var det af og til rigeligt vådt, men pyt. Her går familien foran mig med nogle køer gående helt i front på den smalle sti.

Østtyrol

Her er linket til andre deltageres ørehængende indlæg med Ø.

Bemærk i øvrigt at min hverdagsblog er ændret til Kort og godt. Det er den der vil blive brugt til næste runde af bogstavslegen.

Ærbødigst og ædel råddenskab

ABC-Scandinavia er nu nået til Æ.

Der er mange muligheder med æ. Der kunne skrives om ævl (som når ligeledes skrives lige ledes og i sit es skrives i sites), men det skal nu handle om ærbødigst, et ord der vist er gået ganske af mode. Underdanigheden, der er indbygget i ærbødigst skal illustreres ved et brev.

Ikke et ganske almindeligt brev, men et der er taget fra en vejledning i den ædle kunst at skrive breve. Brevet er nr. 104 i samme vejledning, en bog min kones oldefar, Ole Peter Andersen fik da han boede i Ring i 1870. Samme Ole Peter er i øvrigt bedre kendt som Høstmanden, titlen på et billede L. A. Ring har malet af sin bror.

Brev nr. 104 er en skomagers erindringsbrev (dvs. rykkerskrivelse). Det ser således ud

IMG_2508

og lyder:

Høiædle og Velbaarne Hr. Kammerjunker (i 2011 er kammerjunkere forresten tilbehør til koldskål!)

Saa lykkelig jeg hidtil har følt mig ved at være beæret med Deres Høivelbaarenheds Tilfredshed, saa befinder jeg mig dog nu i den største Uro, da jeg i længere tid ikke har set noget Beviis på, at jeg endnu besidder Deres gunstige Velvillie.
Jeg tør smigre mig med, at jeg har gjort Alt for at tilfredsstille Deres Høiædle Velbaarenhed; så meget større er nu min Forlegenhed, da jeg seer mig nødt til at bede om Berigtigelse af min for et halvt Aar siden overrakte Regning.
Deres Høivelbaarenhed ville behage at være overbevisst om, at kun den meest trængende Nødvendighed aftvinger mig disse Linier, hvorhos De tillader, at jeg ogsaa fremdeles med den største Høiagtelse forbliver
Deres Velbaarenheds
ærbødige
Ernst Ledermann.

At sprog og omgangsformer er ændrede er herved bemærket.

Når vi nu er ved æ kunne man også skrive om ædedolke, men lad det blive en smule om ædel råddenskab. Dette særlige vin-fænomen opstår når druer angribes af en bestemt skimmelsvamp, Botrytis cinerea. Angreb af netop denne svamp bevirker en særlige aroma i vin fremstillet af meget modne og angrebne druer. I Frankrig hedder den ædle råddenskab pourriture noble og i Tyskland Edelfäule.

Jeg husker ikke om vinen bag følgende etiket var med eller uden ædel råddenskab, men formentlig med jvf. årgangen.

Escherndorfer Lump 1976

Her er linket til andre deltageres ædle tanker med Æ.

Ærbødigst
Jørgen

Bjergtaget

Kong Mor har netop beskrevet en vandretur højt op i nogle franske bjerge. Hvis man gerne vil have en fornemmelse af hvad det vil sige at blive bjergtaget, skal man blot læse hvad hun skriver og nyde de ledsagende, meget illustrative billeder.

Det er så tydeligt, at alle der vil opleve fornøjelsen ved anstrengelsen og belønningen burde finde et bjerg at bestige.

Her er linket til Bjergtur og bjergtaget.

Skulle du få lyst til at se mere har jeg skrevet en del om Virgental i Osttirol, hvilket du er velkommen til at kigge på.

Zeigarnik-effekten

ABC-Scandinavia er nu nået til Z.

Bluma Zeigarnik var en russisk psykolog, der studerede i Berlin i 1920erne. Hun var inspireret af Kurt Lewin, og foretog undersøgelser af, hvorledes uafsluttede henholdsvis afsluttede opgaver blev husket.

Det viste sig, at opgaver, der ikke var afsluttet, men afbrudt eller stoppet forinden færdiggørelsen, forblev i erindringen i langt højere grad end opgaver, der var afsluttet. Dette fænomen kaldes Zeigarnik-effekten.

Hun foretog sine undersøgelser i forskellige skoleklasser, hvor eleverne i nogle tilfælde blev afbrudt af en person, der kom ind i klassen. Disse elever kunne meget lettere gå videre med opgaverne på et senere tidspunkt.

Der blev skabt en spænding, som bestod til opgaverne siden blev afsluttet.

Det er nøjagtig den mekanisme, der gør sig gældende når en problemstilling af en eller anden art skal løses. Man tumler med det, sover på det osv, og så er løsningen der lige pludselig. Det forekommer at være godt, at naturen har indrettet os så viseligt, at dette sker.

Zeigarnik-effekten udnyttes i vidt omfang, når f.eks. TV laver reklameindslag for egne kommende udsendelser, og håber på at få etableret en sådan spænding i seerne, at de husker hvornår udsendelsen er og ser den.

Det er, så vidt jeg kan se, meget nødvendigt at gøre det, idet antallet af selvpromoverende reklamer fylder rigeligt, da troløse seere ellers åbenbart zapper væk.

Z-billedet er et bjergblik ned i Zillertal nær Zell am Ziller i Tyrol.

Zillertal

Her er linket til andre deltageres zirlige udtryk og indtryk med Z.

Velfærdsforkvaklet adfærd

Den lystbrokkende personlighedstype (som jeg tidvis tilhører) har gode tider i øjeblikket. Så gode at forestillingen om “Den velfærdsforkvaklede personlighed” er dukket op.

Det har intet med overførselsindkomst at gøre, men med at vi måske har udviklet os til (nogle har) ikke at tage et ansvar, men forventer at andre gør det for os, som vi selv skulle gøre. Samfundet klarer sagerne.

Brokkeriet her tog udgangspunkt i en oplevelse som illustreres på fotoet.

Dovenskab

I byen står to flaskecontainere. Formålet er at samle flasker ind og genbruge glasset, og det forventes, at flaskeejerne fylder flaskerne i containerne. For en uge siden sattes flasker – trods plads i beholderne – ved siden af som det ses. Det medførte overvejelserne om velfærdsforkvaklethed.

Fænomenet har nu, ugen efter, antaget et kæmpe omfang. Inspireret af den første flaskestiller ser det ud til at påskens flasker og øldåser er anbragt foran containerne af mange borgere.

Samfundet fjerner velsagtens efterladenskaberne og belønner herved hensynsløsheden – men det er ikke gratis. Velfærdsgoder, som dette, koster et eller andet. Opfordringerne til ansvarlighed har da vist trange kår – eller er det bare mig der synes det er for meget?

Opfølgning: Morgenen efter havde jeg kameraet med da jeg skulle købe benzin. Blot som illustration ser der således ud:

IMG_2446

Det er selvfølgelig ikke særlig venligt at skrive som gjort om mine kære medborgere, men omvendt forekommer det mig, at omfanget af hensynsløshed i samfundet er for opadgående. Så lad dette blot være en illustration af hensynsløshed.

Det kan i øvrigt tilføjes – ca. et halvt år efter billederne er taget – har kommunen opsat, ikke kun et, men hele to skilte, der har til formål at vejlede de mennesker, der ikke finder det selvindlysende at benytte kuberne til deres flakser m.v. Det har efterhånden hjulpet ganske betydeligt, men enkelte synes ikke at kunne læse den elementære tekst.

Mødres mobilkiggeri og børns sprogudvikling

Hvem har ikke set det. Unge mennesker i mange aldre går og stirrer nedad på et eller andet. Det er ikke for ikke at falde, men for at se noget på deres mobil. Undertiden er det som om man støder sammen, hvis man ikke viger. De er fortabt for omverdenen. Det gælder begge køn.

Således er virkeligheden 2011, og det kan der sikkert ikke laves meget om på.

Det slog mig imidlertid tidligere i dag på en station, at en ung mor med et barn i barnevogn afgjort var mere optaget af mobilen end af barnet. Barnet snakkede lystigt uden ord, men moderen reagerede ikke på barnets pludren.

Det medførte den tanke, at det kan tænkes at være skadeligt for børns sproglige udvikling, at deres barnevognskørende mødre (og fædre) ikke reagerer på deres pludren og dermed forsøg på at erhverve sig et sprog.

Jeg har intet at have tanken i, men den blev tydelig.

Kære mødre, læg dog det næstkæreste eje væk, når i kører med jeres børn i barnevogn og snak med dem. Det kaldes nærvær. Det jeg så var fravær. Og fravær udvikler næppe barnets sprog.

Yoghurt

ABC-Scandinavia er nu nået til Y.

Ytringsfriheden gør det muligt at skrive en smule om yoghurt – stavet med y (men jogurt er også korrekt dansk).

Der er det særlige ved yoghurt, at jeg i tiden løb har brugt det i en øvelse på kurser. Det kom sig af en bog af Morgan, Imaginization. Han tænker virksomhedsudvikling i billeder.

Hvis du har lyst til at prøve øvelsen, læs da kun følgende instruks først og vent med resten til bagefter.

Skriv alle de egenskaber ved yoghurt du kan komme i tanker om på et ark papir.

Efter således at have tænkt længe og inderligt på egenskaber ved yoghurt (og i en kursussituationen noteret dem til fælles bedste), kommer den store afsløring her:

Hvilken egenskab ved yoghurt passer bedst på din arbejdsplads?

Måske er svaret egnet til en anderledes diskussion næste gang afdelingens udvikling drøftes.

Samme Morgan brugte bl.a. lim på samme måde, men det staves jo ikke med y.

Alle ønskes gode påskedage.

Køge Å

Her er linket til andre deltageres ytringer, selvfølgelig med Y.

Har du i øvrigt bemærket ændringen af hverdagsbloggen til Kort og godt.

Et internationalt måltid

Dette indlæg kommer sig af, at vi havde købt vindruer i dag. Det er der ingen god grund til i april. De var ikke gode, bløde og triste. Det kunne ikke ses. De var fra Indien.

Da vi spiste kom vi til at tale om, hvor ingredienserne i aftensmåltidet egentlig kom fra. Det var – trods måltidets enkelhed – aldeles internationalt.

Vi fik fisk med kartofler og salat til. Hertil lidt ost til slut.

Fisken – forleden var den dansk – var pangasius fra Vietnam.

De nye og meget gode kartofler var fra Ægypten – til 5.90 kr. i SuperBerst.

Salaten var fra Spanien.

I den var lidt champignon fra Polen.

Og lidt rødløg – muligvis fra Danmark.

Dressingen var fra USA.

Persillen, der kunne klippes over, var muligvis fra Danmark.

I haven var hentet vårsalat fra New Zealand, dvs. frøene sår sig år efter år af sig selv.

Og kørvel – indført fra mine forældres have i Vemmetofte. Og næsten uudryddelig.

Efterfølgende lidt rødkitost fra Frankrig.

På kækbrød fra Tyskland. Kaldet Knäcke, som i Sverige.

Til maden fik vi et glas vin, Grauer Burgunder, var druen, fra Rheinhessen i Tyskland.

Og vand, fra hanen, fra Danmark.

Skulle vi have haft dessert var det blevet brændte figner fra Brasilien.

Ledsaget af ligegyldige druer fra Indien.

Der er ikke noget at sige til at der er for meget trafik alle vegne når så meget mad der skal transporteres rundt i hele verden.

Jeg glæder mig til at få lidt flere produkter fra haven.

Forresten: Tillykke til restaurant noma for at være blevet valgt som verdens bedst restaurant for andet år i træk.

Herretøj i store størrelser

ABC-Scandinavia er nu nået til X.

I sidste uge skrev jeg et indlæg med med X, Xenonlygter og Xanthippe. Det står et par trin tilbage. Det skulle have været W, hvilket så blev skrevet.

Der er jo stadig ikke så mange ord med X, men jeg faldt over et skilt i et vindue engang. Her kundgjordes at man havde herretøj i alle store størrelser. Fra 2XL til 7XL. Det sidste er vist nok en ret stor størrelse. Jeg har dog siden set herretøj i store størrelser kan fås med endnu flere x’er

Forresten så jeg i går en mand, der sikkert brugte tøj med ikke så få Xer i. At han havde en madkasse af en tilsvarende størrelse med sig, med en masse mad i, som spistes, kan ikke undre.

IMG_1463

Her er linket til andre deltageres xtraxtraordinære tanker med X.

WordPress Theme Design