Category: Brok og grynt

Bistandshjælp, udeblivelse og ansvar

I løbet af maj 2011 har det været drøftet fra regeringspartiernes og støttepartiets side, hvad man skal stille op med bistandsklienter, der udebliver fra aktivering. Man har gjort sig tanker om, at skære i kontanthjælpen og reducere denne til starthjælp – i et halvt år. Oppositionen synes det er vældig synd for bistandsmodtagerne og mener den aftale om at trække i kontanthjælpen, der fugerer, er tilstrækkelig.

I anledning af netop denne diskussion havde en af TV-kanalernes nyhedsudsendelser fundet frem til et par bistandshjælpsmodtagere. Disse var naturligvis forargede over risikoen for at miste penge, hvis de ikke kunne (finde ud af at) sygemelde sig, og følgelig måtte udeblive uden besked.

Naturligvis har jeg forståelse for at man som bistandshjælpemodtager kan få ondt i ryggen og have behov for en fraværsdag, lige som andre kan det, men det er naturligvis ikke i orden at man ikke kan finde ud af at melde sig syg. Det vil sige det kunne de vist også, var det ikke lige fordi der ikke var mere taletid på telefonen, hverken sønnens eller den egne.

At der var råd til cigaretter er en anden sag. At det var nødvendigt at demonstrere usammenhængskraften ved at ryge og sige telefonen var løbet ud er naturligvis ondskabsfuldt at påpege.

Men – her er bare endnu et eksempel på at det kniber med at forstå ansvaret. Om det er den velfærdsforkvaklede personlighed, der gør sig gældende (svarer til at man skal have kommunen til at fjerne sine flasker som man ikke gider kyle ind i de dertil anbragte containere) eller om det er en anden personlighedstype skal jeg ikke kunne sige.

Men – lad de gode mennesker lide økonomisk til de fatter ansvarlighed.

Dette adskiller sig ikke meget fra de medarbejdere i Billund kommune, der får gode bonusser for at gå på arbejde og i mindre grad melde sig syge end ellers.

Særpræget er det.

Sammenlign blot med følgende. Jeg var selvstændig psykolog i 22 år og havde mange opgaver for kommunerne (og ikke over 5 sygedage). Når jeg fik den opgave at udføre en arbejdspsykologisk vurdering, kom jeg på det aftale tidspunkt, talte med borgeren og skrev erklæringen (undertiden med en vis forsinkelse, men jeg gjorde det). Jeg påtog mig med andre ord ansvaret. Havde jeg ikke gjort det jeg skulle, ville der ikke gå lang tid før det var slut med opgaver.

Faktisk er jeg kommet til at tænke sådan som pensionist. Kan jeg være det bekendt?

Velfærdsforkvaklet adfærd

Den lystbrokkende personlighedstype (som jeg tidvis tilhører) har gode tider i øjeblikket. Så gode at forestillingen om “Den velfærdsforkvaklede personlighed” er dukket op.

Det har intet med overførselsindkomst at gøre, men med at vi måske har udviklet os til (nogle har) ikke at tage et ansvar, men forventer at andre gør det for os, som vi selv skulle gøre. Samfundet klarer sagerne.

Brokkeriet her tog udgangspunkt i en oplevelse som illustreres på fotoet.

Dovenskab

I byen står to flaskecontainere. Formålet er at samle flasker ind og genbruge glasset, og det forventes, at flaskeejerne fylder flaskerne i containerne. For en uge siden sattes flasker – trods plads i beholderne – ved siden af som det ses. Det medførte overvejelserne om velfærdsforkvaklethed.

Fænomenet har nu, ugen efter, antaget et kæmpe omfang. Inspireret af den første flaskestiller ser det ud til at påskens flasker og øldåser er anbragt foran containerne af mange borgere.

Samfundet fjerner velsagtens efterladenskaberne og belønner herved hensynsløsheden – men det er ikke gratis. Velfærdsgoder, som dette, koster et eller andet. Opfordringerne til ansvarlighed har da vist trange kår – eller er det bare mig der synes det er for meget?

Opfølgning: Morgenen efter havde jeg kameraet med da jeg skulle købe benzin. Blot som illustration ser der således ud:

IMG_2446

Det er selvfølgelig ikke særlig venligt at skrive som gjort om mine kære medborgere, men omvendt forekommer det mig, at omfanget af hensynsløshed i samfundet er for opadgående. Så lad dette blot være en illustration af hensynsløshed.

Det kan i øvrigt tilføjes – ca. et halvt år efter billederne er taget – har kommunen opsat, ikke kun et, men hele to skilte, der har til formål at vejlede de mennesker, der ikke finder det selvindlysende at benytte kuberne til deres flakser m.v. Det har efterhånden hjulpet ganske betydeligt, men enkelte synes ikke at kunne læse den elementære tekst.

Gå fløjten

En del af morgenmorskaben denne lyse forårsmorgen stod Netto for.

Af en eller anden grund kom vi til at tale om, at en ny produktserie ikke var at finde på hylderne godt op ad formiddagen den første dag de var til salg. Ikke at der er noget nyt i det, og det var da heller ikke det, der fik latteren frem.

Det var teksten i reklameavisen.

Der stod følgende som indledning: “Hvad er der ved at leve sundt, hvis alt det sjove går af fløjten?”

Nu er det jo ikke lige til at vide hvad det er for noget sjovt, der går af hvilken fløjte.

Ordbogen vil vide at udtrykket hedder »gå fløjten« og at det kun anvendes om noget der pludseligt forvinder eller ophører gradvis.

Netto kunne tilføje at varerne er “ganske almindelige varer produceret og udvalgt med en smule omtanke.”

Hvorfor ikke bare med omtanke?

Tak til Netto for bidraget til et længere liv ved at have aktiveret en sund latter.

Billige togbilletter

Ved en tilfældighed kom jeg til at se en genudsendelse af Kontanten om DSB-priser på togbilletter. Der var et problem med at sende den planlagte udsendelse om årsmødet i Liberal Alliance.

Udsendelsen var interessant derved at det viste sig at man ved at kende til systemet let kunne komme billigere med toget i nogle tilfælde. At DSB-ansatte ikke oplyste om disse muligheder var en anden sag.

Jeg havde lidt ventetid på den lokale station i dag. Den ligger i det gamle HT-område og der er 7 minutter til Roskilde.

Ved klik på den opstillede billetmaskine kunne jeg se at en billet til Roskilde kunne købes for 36 kroner. Dvs. 72 kroner den ene og den anden vej – i alt et kvarter med tog.

Ville jeg imidlertid med samme tog til en station lige uden for det nævnte HT-område, nemlig Tølløse lige før Holbæk, kunne det klares for 24 kroner – 33% var sparet og ingen ville vel bemærke at jeg ikke skiftede tog i Roskilde, men blot blev dér.

Ikke nok med det, automaten viste også at man kunne købe en 65-billet til Tølløse (men ikke til Roskilde), og da jeg er i den heldige eller uheldige situationen at være berettiget til en sådan billet kunne turen klares for 12 kr. Besparelsen var 66%.

Det er godt nok et mærkværdigt system – men så længe det er sådan, er det da en god idé at se sig for og kende til denne noget billigere rejsemulighed. Kryds de gamle trafikselskabsgrænser på skrømt og få råd til mere!

Patienter henlagt på hospitalers gange

TV2News, denne ærkedanske nyhedskanal med det udenlandske navn, har netop diverteret med en historie om at patienter indlagt på hospitaler stadig risikerer at måtte ligge på gangene. Det er tydeligvis ikke spor sjovt for de på hospitaler på denne måde henlagte patienter at blive forstyrret af det travle arbejdsliv m.v. på hospitalet. Det er uhyre let at forstå.

Bertel Haarder ytrede sig – og det på en afbalanceret og rolig måde.

Jeg bemærkede imidlertid en hr. Dahl, tror jeg han hed, fra SF, der ytrede sig om partiets synspunkter mv., og som forklarede om de vanskelige arbejdsforhold for personalet der falder. Om de falder over de på gangene liggende patienter vides ikke, men formentlig mente han, at antallet af medarbejdere falder. Men pyt nu med det.

Lidt senere forklarede han et eller andet om de livstruende patienter. Jeg fik ikke fat i hvis liv de truede, og måske mente han, at der var tale om livstruede patienter, der ikke burde ligge på gangene.

Eller måske er det bare min hørelse, der ikke er hvad den har været.

Det fede publikum

I aftes fandt Dansk Melodi Grandprix 2011 sted. Jeg ser ikke sådanne udsendelser, men alligevel vinder nysgerrigheden over modviljen, når afgørelsen finder sted.

New Tomorrow var den rette vinder. En ny begyndelse, tja.

Når showet høres er det forbløffende så ofte det fede publikum omtales. Nok klapper det fede publikum spontant af sig selv. Men det forekommer bemærkelsesværdigt så ofte man må påkalde sig yderligere råben ved at omtale det fede publikum som det fedeste publikum, der endnu er set.

Anvendelsen af fedt her har naturligvis intet med fedtskat at gøre, og derfor heller ikke med overvægt. Men prøv alligevel at erstatte »det fede publikum« med »det overvægtige publikum«.

Lad os håbe at New Tomorrow kan inspirere til en mere nuanceret anvendelse af sproget, når begejstring over det fede publikum skal udtrykkes. Det ville være helt vildt fedt.

Død eller dræbt

Min sproggnavenhed blev aktiveret her til morgen. For at få et indtryk af hvad der er sket på vor lille jord i løbet af natten, ses TV2News.

Her kan man meddele, at en 22-årig ung mand er fundet død i Sønderborg, var det vist. Det tilføjes, at det endnu ikke vides om han er blevet dræbt, men retsmedicinerne er ved at undersøge dødsårsagen.

Ikke desto mindre skriver man med store bogstaver, at han er dræbt. Og ikke desto mindre fortæller den unge journalist, der er opstillet på passende sted, at den unge mand er dræbt.

Det må enten være sensationitis eller sproglig inkompetence.

Når man nu ikke ved om han er død af sig selv eller dræbt af andre, ville det dog være en ide at holde sig til det man ved – at den unge mand er død og at det er ved at blive undersøgt om han er dræbt.

Hvor man dog kunne ønske sig en anelse mere sproglig bevidsthed i medierne i sådanne tilfælde. Jeg er helt klar over at sproget forandrer sig, det ud- og afvikler sig. Men det skitserede er hverken ud- eller afvikling, det er uomtænksomt.

Tilbudspsykologi

Tilbudspsykologi. Ordet dannede sig i løbet af nogen tid efter en beslutning om at skrive et indlæg om supermarkeders tilbud med baggrund i (endnu) en oplevelse.

Da ordet var tænkt, tænkte jeg, at jeg lige ville se, hvad Google siger til det ord. Der er sandelig ikke meget hjælp at hente. En eneste har anvendt ordet på nettet før jeg nu gør det. Peter Kragh var det, han får et link for indsatsen til pk-konsult. Det står på side 4.

Det var ganske som da jeg i sin tid skrev om det glimrende ord »funktionalværdi«. Det var også kun anvendt en enkelt gang.

Men hvorfor tilbudpsykologi? Jo, kender du det, at et supermarked har tilbud på et eller andet og det er ganske umuligt at finde varen, hvor den logisk set hører hjemme. Når en tilbudsost ikke er at finde i nærheden af de øvrige oste – hvad der vel ville være nærliggende – men i afdelingen for frugt og grønt, er det hvad der tænkes på.

Sådan forekommer det ikke altid at være, men undertiden kræver det en detektivisk indsats at finde en vare der er på tilbud. Det er her tilbudpsykologien kommer ind. Det er nemlig som om butikken slet ikke har lyst til at sælge det der er på tilbud. Det virker som om det er gemt af vejen i håb om at ingen kunde finder det endsige gider spørge hvor det er (gemt). Sådan er det i virkeligheden nok slet ikke. Det virker bare sådan. Og det sker igen og igen.

Som nu i weekenden, hvor den lokale brugs, Dagli’Brugsen kaldet, havde et særligt weekendtilbud, nemlig agurker til 3.95 – som det klart fremgår af illustrationen.

Der lå agurker på hylden til 7.95, og midt på gulvet stod kassevis af agurker – uden prisangivelse. Det måtte være disse agurker, der kostede 3.95.

Kasseapparatet sagde dog 7.95. Konfronteret med tilbuddet, spurgte kasseassistenten kollegaen, hvad hun så skulle gøre. »Lav en dekort på 4 kroner« var svaret. »Der er kun én agurk«, var reaktionen. »Så lav en dekort på 4 kroner«.

Jeg forsøgte mig med at der ikke var pris på agurkerne, men at prisen fremgik af tilbudsavisen. Det medførte ingen reaktion.

Om dette er et eksempel på tilbudspsykologi i den forstand jeg har nævnt (ost i grøntsagsafdelingen) ved jeg naturligvis ikke, men det ligner en tanke, at man ikke har fundet ud af at løse dette agurkeproblem et par timer før to-dages-tilbuddet ophører. Det klares med en dekort, hvis kunden tilfældigvis opdager prisforskellen. Hvis det er sådan er det et fint eksempel på tilbudspsykologi, som jeg desværre af og til synes man får indtryk af er taget i brug.

Medens vi er ved dette med tilbud har jeg bemærket et vanskeligt valg mellem rødvin og brun sovs i Lidl. Det er godt nok en lidt underlig flaske rødvinen er fyldt på, men hvad ville du vælge? Rødvin eller brun sovs?

Ældre boliger og Afrika rejser

»De kan jo sælge huset og flytte til en ældre bolig.«

Dette lidt særprægede råd har jeg læst givet til ældre mennesker, der har brug for lettelser i hverdagen. Hvorfor disse gode folk bør flytte til en ældre og ikke en nyere bolig efter salget af parcelhuset står hen i det uvisse.

Det er lidet venligt at finde det rimeligt at pålægge ældrebyrden yderligere byrder ved at mene ældre boliger er hvad gruppen bør spises af med.

Jeg er naturligvis klar over der skulle stå ældrebolig. Så skriv det dog!

På tilsvarende vis er det erfaret at »Afrika rejser…«, men jeg ved naturligvis også godt at det ikke skal udtales Afrika rejser men afrikarejser. Det lyder meget forskelligt når man hører det ene og det andet.

Lad os håbe rejsebureauet når at sende gæster på rejsen til Afrika inden Afrika er rejst.

Når man skriver rejsebureau i et ord kan man vel også lære at skrive afrikarejser i et ord og derved skrive det man mener.

Det er nu ikke let for folk oppe i årene at “vende” sig til stavningen af etordsord i to ord, men på samme måde som det er nødvendigt at vænne sig til at vænne skrives vende, må tilvænningen vel efterhånden vise sig som tolerance.

Rigsrevisorsagen kort

Rigsrevisor fik ikke dokumenter fra Sundhedsministeriet han bad om. Det er klart.

Bertel Haarder forklarede i TV, at embedsmænd vurderede, at rigsrevisor ikke skulle have have materialet, der var anmodet om.

Nøgleordet er vurderede.

En kommentator (Myhlenberg) har her til morgen i TV sagt, at rigsrevisor skal have det han beder om.

Nøgleordet er skal.

Hvis det sidste er rigtigt er det første forkert. Og omvendt.

Hvis rigsrevisor skal have materiale, giver det ikke mening at vurdere om han skal have.

Uden at have læst bestemmelserne giver det mening at handleordet er skal og ikke vurdere.

Længere er den historie sådan set ikke.

WordPress Theme Design