Category: Fuldkommenhed

Høflighed

Peter Olesen har for nylig skrevet i Berlingske om oplevelsen af manglen på høflighed i servicefag i Danmark, og om, hvorledes han har oplevet den i Stockholm.
Det var naturligvis et tankevækkende indlæg – især når man selv, som han, er fra en tid hvor høflighed var moderne og en god værdi at have indbygget.
I dag hørte jeg Peter Olesen i P1 Formiddag. Emnet var det samme.
Der må være noget om dette at høflighed er aldeles umoderne i øjeblikket og uforeneligt med den moderne selvcentrering Danmark lider under. Svenskerne har haft held med at fastholde høflighed som en dyd.
Læs mere

Ledelse og social kapital

Der har netop været en behandling af emnet “social kapital” i et TV-program. Det må indrømmes, at netop den form for kapital var jeg endnu ikke blevet opmærksom på.

Som det imidlertid fremgår af hjemmesiden social kapital, er begrebet ikke nyt, men det er dog kun de seneste godt 10 år det er blevet anvendt mere og mere.

Jeg lagde umiddelbar mærke til formuleringen af hvad en god leder skal kunne. Det er ikke meget, men sikkert voldsomt krævende:

1. Skabe resultater,

2. Skabe relationer.

Logbog og dokumentation

Fører du en logbog?

Næppe, men måske er det en god ide. Forklaring følger.

Jeg er kommet i tanker om en historie jeg hørte for længe siden om en direktør, der førte logbog over hvad der skete. Ganske kort, men systematisk.
Læs mere »

Selvudvikling til fuldkommenhed 13: Ydmyghed

Efter at have omtalt en af de dyder Benjamin Franklin trænede i en uge ad gangen i de sidste 13 uger, er dette med andre ord den sidste.

Ydmyghed er måske ikke den mest forventelige reaktion i disse X-factor-tider.

Skulle du ikke lige vide, hvorledes man forholder sig ydmygt, er Franklins formaning meget enkel:

Efterlign Jesus og Sokrates.

Er du interesseret i at se dette lille selvudviklingskursus i sammenhæng – og måske benytte dig af den gode idé det er at koncentrere sig om at udvikle en ting ad gangen, findes alle posterne i kategorien fuldkommenhed.

Selvudvikling til fuldkommenhed 12: Kyskhed

Har du fulgt med i dette lille selvudviklingskursus inspireret af Benjamin Franklin, vil du dels vide, at han har trænet i en ting en uge ad gangen, idet det viste sig, at han ikke kunne holde sig til dyderne han udvalgte ved at forsøge at håndtere dem alle på en gang, og dels at han hidtil har ledsaget alle dyder med en formaning – en betydningsbeskrivelse.

Det gør han ikke med denne uges dyd, hvorfor det ganske overlades til dig selv.

Som overskriften viser drejer det sig i denne uge om kyskhed.

Selvudviklingskurset afsluttes i næste uge.

Selvudvikling til fuldkommenhed 11: Sindsro

På dette tidspunkt i sit selvudviklingprogram er Benjamin Franklin nået til Sindsro.

Sindsroen ledsager han af følgende formaning: Lad ikke Smaating eller dagligdags eller uundgaaelige Hændelser bringe dig ud af din Ligevægt.

Man skulle næsten tro han har tænkt på dansk trafikkultur anno 2008.

På nuværende tidspunkt er der to uger tilbage til Franklin kan begynde på næste omgang af selvudviklingskurset.

Selvudvikling til fuldkommenhed 10: renlighed

Så er Benjamin Franklin nået til et interessant punkt i sit selvudviklingskursus i 1700tallet. Renlighed var utvivlsomt et større problem på det tidspunkt end nu. Men eftersom han beskæftigede sig med en ting ad gangen i en uge, er det ikke godt at vide, hvorledes støvet m.v. har hobet sig op i de forgangne uger.

Formaningen, der knytter sig til renlighed lyder: Taal ingen Urenlighed i Legeme, Klæder eller Bolig.

Selvudvikling til fuldkommenhed 9: Sagtmodighed

Benjamin Franklin arbejder sig stødt og roligt videre igennem sit selvudvklingsprogram. Denne uge koncentrerer han sig om og øver sig i sagtmodighed. Hvorom selvudviklingsprogrammet handler fremgår af første uges indlæg.

De ledsagende formaninger lyder således: Gaa ikke til Yderligheder; hvis Du fornærmes, vis da mindre Harme, end du mener Fornærmelsen fortjener.

Meget interessant. Især når man tænker over, hvorledes der er en endens til mere og mere hensynsløshed i Danmark i øjeblikket.

Selvudvikling til fuldkommenhed 8: Retfærdighed

Benjamin Franklin har nu arbejdet hårdt i 7 uger med at forbedre sin reaktioner i forskellige sammenhænge, han har fundet vigtige.

For nye læsere skal det oplyses, at det drejer sig om hans selvudviklingsprogram fra 1700-tallet. Han arbejder med en af de såkaldte dyder en uge ad gangen, fordi det havde vist sig umuligt at forholde sig til dem alle på en gang. Dette forekommer til stadighed at være en god måde at træne i ændringer på.

Retfærdighed ledsager Franklin af følgende formaning: Gør ikke Uret mod nogen, enten ved at gøre ondt eller ved at undlade at gøre det gode, Pligten byder dig.

Selvudvikling til fuldkommenhed 7: Ærlighed

I denne 7. uge er Benjamin Franklin nået til ærlighed i sit selvudviklingskursus.

Han ledsager dyden med følgende formaning:

Brug ikke Svig; tænk kun gode og uskyldige Tanker; og hvis Du taler, lad din Tale være som dine Tanker.

Og det er vel noget at koncentrere sig om en hel uge?

WordPress Theme Design