Ledelse

Sygefravær og ansvar

Det er velkendt at sygefraværet ofte omtales som højt og at det skal nedbringes. Så vidt det huskes er sygefraværet i nogle sammenhænge næsten 30 dage om året, hvilket forekommer ganske urimeligt. TV Syd har i slutningen af maj fortalt en historie om, at medarbejdere ved ældreplejen i Billund kan opnå forskellige former for kontant […]

Continue Reading

Ventetid og arbejdsgange på hospitaler

Dette indlæg er skrevet i beyndelsen af juni: Der var et indslag i nyhederne på TV (TV Syd) om ventetiderne på hospitalerne. Det har der været før. Jeg husker en overlæge, der satte sig for at rydde op i ventelisterne og forholde sig aktivt til dem, fortælle, hvorledes det derved var lykkedes at afskaffe ventetiderne […]

Continue Reading

Konstruktiv feedback

Naturligvis skal feedback være konstruktiv. Det indebærer, at det er muligt at tage stilling til handlingsændringer på grundlag af given feedback. Når ledere giver medarbejdere tilbagemeldinger på deres arbejdsmæssige adfærd, er det feedback. Det hedder vist ikke længere tilbagemeldinger, men det er ellers et glimrende ord. Når ledere leder, er lederadfærden betinget af, hvorledes lederen […]

Continue Reading

Celibidache dirigerer Ravels Bolero

Ravels Bolero er det altid en fornøjelse at høre. Netop i aften dirigeres den af Celibidache. Det sker på 19.40 på DRK. Udsendelsen blev sendt i 1996 og jeg glæder mig til et gensyn – jeg husker hvorledes dirigenten svedte og det lange hårs bevægelser udgjorde nærmest en del af helheden. Se selv – og […]

Continue Reading

Undvigelse

Endnu en fange er undveget fra en lukket psykiatrisk afdeling. Undvigelser sker. Som da en anden fange forleden gik ud i friheden i forbindelse med en retssag. Han gik uanfægtet ud mellem de politifolk, der skulle passe på han blev, hvor han skulle være. Ingen af de to hændelser burde ske, men sker alligevel. I […]

Continue Reading

Leadership by Experience

Leadership by … fulgt af et ord er velkendt. Leadership by Walking Around, lederskab ved at gå omkring, Leadership by Fear, lederskab ved frygt osv. Jeg er faldet over Leadership by Experience, lederskab ved erfaring. Hvis du husker Luftkaptajn Sullenberger, der nødlandede sit fly uden motorkraft på Hudson River, er du måske også klar over […]

Continue Reading

Kaffepausekultur

Naturligvis skal der være pauser i løbet af arbejdsdagen. Naturligvis skal der også udføres arbejde i løbet af arbejdsdagen – og vel helst nogenlunde svarende til hvad man får løn for. Helt naturligt er det måske ikke. I det mindste ikke i Hillerød. Ikke, hvis man skal tro kommunaldirektøren, der i nyhederne ytrer, at kaffepausekulturen […]

Continue Reading

Ledelse, ambitioner og udbrændthed

Styr ambitionerne – ellers brændes lyset i begge ender. Således stod der på en seddel jeg fandt på skrivebordet. Jeg husker det blev noteret da jeg hørte det i TV for nogen tid siden. Det var faktisk ledelsen, der skulle styre medarbejdernes ambitioner. Ellers brænder de lyset i begge ender. Medarbejderne kan med andre ord […]

Continue Reading

At dominere møder

I dagens løb har jeg haft lejlighed til at drøfte det fænomen ved nogle møder at nogle deltagere synes det er væsentligt at beskæftige sig med noget andet end mødets hensigt. De laver med andre ord deres egen dagsorden som er anderledes end den gældende. Er der en ordstyrer kan det måske lade sig gøre […]

Continue Reading

Tjeklister og operationer

På nogle kirurgiske afdelinger på et stort Københavnsk hospital er det besluttet at begynde at anvende tjeklister i forbindelse med operationer. Dette er besluttet på baggrund af gode udenlandske erfaringer, fremgår det af Berlingske for et par dage siden. Man forventer, ved at tage denne velkendte metode i brug, at man yderligere kan reducere antallet af […]

Continue Reading