Category: Ledelse

Think and Grow Rich – som MP3 fil

Har du hørt om Napoleon Hill og hans klassiske selvudviklingsbog “Think and Grow Rich“.

Det var den forfatteren til “Tal og bliv rig”, Ron Holland havde læst 100 gange og stadig fandt ny inspiration i.

Den kan nu fås som MP3 lydfil for 8€. (Jeg betalte også moms via Paypal).

Var det noget. Den er på engelsk. Læs gerne følgende og se videre på linket i teksten.

White Dove Books is announcing a really exciting new
development concerning the Motivational Classic – Think and
Grow Rich.

As you know, this book has been responsible for creating more
millionaires than any other Philosophy of Achievement. As of today,
we have acquired the rights to offer the complete unabridged work,
in professionally recorded, CD Quality, MP3 audio.

*  It’s the classic of all classics – Harvey Mackay

* I must’ve read it 20 times – Michael Flatley

* I read it every two or three years – Daymond John

* The book that changed my life – Tom Hess

Getting the book in MP3 format means you can listen to it in the
car, on your PC or MP3 Player – or even burn it to CD.

Oh yes, and as you may know,  White Dove Books are famous for providing value – and
this introductory offer is no exception.

Think and Grow Rich

Get your copy of Think and Grow Rich in MP3 audio – suitable for
both Mac and PC users.

Arbejdsrelateret stress i 1999 og 2008

Stress er behandlet i utallige artikler de seneste mange år. Denne artikel skal ikke behandle emnet stress, men fortælle om en forskel, som træder frem i to avisartikler fra henholdsvis 1999 og 2008.

Det ser ud til at nogle – eller mindst en – har taget ved lære eller hørt efter.

Den 24. januar 1999 klippede jeg en artikel i Berlingske ud. Slagteribossens barske nedtur var overskriften.

Det handlede om Svend Sønnichsen, der var 59 år på det tidspunkt og havde været en hårdtarbejdende direktør for Vestjyske Slagterier. Han gik ned med flaget med et brag og ophørte som administrerende direktør i 1998. Det fremgår af artiklen, at han, da kroppen sagde fra, ingenting kunne. Hverken læse, se TV, huske eller ligge på sofaen. Det varede ganske længe.
Læs gerne mere »

Ledelse og social kapital

Der har netop været en behandling af emnet “social kapital” i et TV-program. Det må indrømmes, at netop den form for kapital var jeg endnu ikke blevet opmærksom på.

Som det imidlertid fremgår af hjemmesiden social kapital, er begrebet ikke nyt, men det er dog kun de seneste godt 10 år det er blevet anvendt mere og mere.

Jeg lagde umiddelbar mærke til formuleringen af hvad en god leder skal kunne. Det er ikke meget, men sikkert voldsomt krævende:

1. Skabe resultater,

2. Skabe relationer.

Anmeldelse af “30 Minute Review”

Sysler man med at tjene penge på nettet – i lille eller stor skala – vil man på et eller andet tidspunkt blive opmærksom på, at anmeldelser eller reviews af produkter er en nok så vigtig mulighed for at øge indkomsten.

Mike Hebsgaard, som jeg kender fra Quicksilver-kurset, har nu skrevet sin første ebog, og det fortjener opmærksomhed.

Titlen er som anført i overskriften “30 Minute Review“, hvilket indikerer at ebogen er på engelsk. Undertitlen er hvorledes man skriver en anmeldelse af et produkt på mindre end 30 minutter selv om man ikke kender produktet.
Læs gerne mere »

Dialogmøde

Senere i dag skal jeg til dialogmøde. Det skal jeg i min egenskab af formand for et beboer-pårørenderåd på et plejehjem.

Der har tidligere i år været afholdt et dialogmøde, idet kommunen, der er tale om, har besluttet at dialog er en værdi i kommunen.

Ved det første møde var der en vis kritik af, at der ikke var udsendt en dagsorden.

Det har planlæggerne hørt – derfor er der til dette andet diaglogmøde fremkommet en dagsorden – og en mængde bilag. Dagsordenen og bilagene er dog først fremkommet for et par dage siden, og det er ikke nødvendigvis let forberede sig til dialogen på mødet på så kort tid.

Når det kommer til stykket er dialogen som værdi måske heller ikke helt ment som den værdi der signaleres.

Grunden fremgår af dagsordenen, som kun indeholder to punkter.

1. Orientering om …

2. Generel orientering om …

Det lyder som beslutningerne er truffet. Havde der stået: Orientering om og drøftelse af …, havde kommunen formentlig lidt mere ment at dialog er vigtigt end det der signaleres med de valgte formuleringer.

Men sådan er der så meget – lad mødet vise hvad det handler om.

Senere samme dag:

Det var et dialogmøde. Der var megen snak og drøftelse. Men andre end jeg havde bemærket den ikke-dialogagtige dagsorden. Og at bilagene ikke var til at udskrive, samt at de fremkom meget sent.

Det kan gøres bedre – og kommunens folk tog det vist nok til efterretning. Når man nu engang har den slags møder, og selv om deltagerne ingen eller kun begrænset indflydelse har, kan man jo lige så godt sørge for at det formelle er ordentligt.

Misforståelsens psykologi

Uvist af hvilken grund dukkede en erindring om misforståelsens psykologi op for lidt siden.

Dette var titlen på et fjernsynsprogram for mange år siden. Programmet blev sendt en gang og genudsendt 2 gange. Ikke på samme måde som nu, ganske vist.

Der var to personer i udsendelsen – et ægtepar. De kommunikerede med hinanden om det ægtepar nu engang kommunikerer med hinanden om til hverdag.

Først så man kommunikationen som den var – og det var ganske almindeligt, vel nærmest neutralt. De snakkede ganske almindeligt til hinanden, med et ganske almindeligt kropssprog og et ganske almindeligt tonefald.

Og der ville ikke have været et program var det ikke for genudsendelserne.

Først så man det hele igen – som manden oplevede konens kommunikation med kropssprog og tonefald og det hele. Jeg kunne godt forstå hun ikke var til at holde ud.

Så så man det hele igen – som konen oplevede mandens kommunikation med kropssprog og tonefald og det hele. Jeg kunne godt forstå han ikke var til at holde ud.

Således blev det på fineste vis illustreret, at misforståelser ikke har så meget med det der bliver sagt og måden det siges på at gøre, som hvordan det opleves (høres, ses) af den der modtager kommunikationen.

Og det gælder vel også forståelsens psykologi – men det handlede udsendelsen ikke om.

PS. Hvis du er interesseret i et mini-kursus i 7 lektioner om beslutninger, er du velkommen til at tilmelde dig min liste øverst i højre side. Det er ganske uforpligtende og du kan altid framelde dig igen. Det er nødvendigt at tilmeldingen bekræftes i den første mail du modtager.

Ledelse på dansk og amerikansk

Forleden kunne man høre at Martin Thorborg, Spamfighter skulle til USA for at overtage direktørposten i firmaet overthere.

Nu var man blevet godt og grundigt trætte af den amerikanske direktør, idet medarbejderne rejste på stribe.

Hun var åbenbart en striks dame, der var efter folkene, hvis de kom to minutter for sent – og hun var ikke meget for at de skulle have mulighed for at få sig en cola på firmaets regning.

Da hun endelig gik med til det, saboterede hun videre ved ikke at ville købe et køleskab – så de stakkels medarbejdere måtte drikke colaer med legemstemperatur.

Nu skulle der andre boller på suppen – ingen bagatelledelse, knus og ros for godt udført arbejde og kolde colaer.

Der skulle danske ledelse til.

Fint.

Logbog og dokumentation

Fører du en logbog?

Næppe, men måske er det en god ide. Forklaring følger.

Jeg er kommet i tanker om en historie jeg hørte for længe siden om en direktør, der førte logbog over hvad der skete. Ganske kort, men systematisk.
Læs mere »

Ledelse med et suk

Hvis lederen går foran med et suk, var overskriften på en artikel fra 20. august 2001 i DetailBladet.

Så har det konsekvenser for kulturen i virksomheden, idet lederen som sukkende rollemodel ikke formår at skabe sådanne vilkår at personalet med begejstring og engagement går til opgaven.

Artiklen, der var af Kristine Hejgaard, omhandlede hvorledes hun valgte mellem forretninger med sukkende ledelse – og deraf følgende ligegladhed med kunderne – og den modsatte ledelse, der forstod at gå foran og vise vejen via målsætning, delgering osv.
Læs mere »

Spildtid og effektivitet

Under debatten om kræftgarantien i august 2007 fremførte en overlæge, at der ikke var tale om spildtid på hans afdeling.

Bemærkningen aktiverede en erindring om en medarbejder på et sygehus, hvis opgave var at servere eftermiddagskaffe og kage til patienterne på stuerne.

Jeg så hun hentede en kop ad gangen i lokalet hvor kaffen stod på et bord – og gik med denne ene kop kaffe. Hvorefter hun kom tilbage, og proceduren gentog sig – igen og igen – til hun var færdig.
Læs mere »

WordPress Theme Design