Category: Redskaber

Korrekturlæsning

Fordelen ved at læse korrektur på det der skrives er at antallet af fejl kan blive mindre end hvis der ikke læses korrektur. Jeg læser korrektur på mine blogindlæg. Alligevel optræder fejl. Enten fordi de overses eller fordi jeg ikke ved bedre hvorledes ord staves. Men det er indlysende, at jeg fanger fejl ved at ulejlige mig med at se det skrevne igennem et par gange.

Hvorfor er det nu vigtigt at skrive om korrekturlæsning?

Det er det ikke kun fordi der til tider er alt for mange fejl i blogposter, men også fordi august måned er den måned hvor aftenskolernes programmer udkommer. Med fejl. Enten er disse fejl opstået ved at de enkelte kursus- eller foredragsholdere selv har skrevet teksten eller også fordi andre har gjort det. Men det ville – uanset årsagen til fejlene – være rart om nogen kunne få den ide at se materialet igennem inden det blev sendt ud til almenheden.

Hvis man ikke skulle være klar over det, så er det sådan at fejl forstyrrer nogle læsere.

Se blot her hvad man formår. Der kan naturligvis være mange flere, idet jeg læser sådanne programmer selektivt.

Læs gerne videre

Gørelister, to-do-lister eller opgavelister

Overspringshandlinger, udsættelsestendenser og andre produktivitetsforsinkende eller -forringende handlinger er det altid interessant at forholde sig til.

Det samme gælder hvorledes man ved forskellige selvdisciplineringsmidler kan fremme sin produktivitet og derved opnå de mål man måtte have sat sig.

Der kom en mail fra Robert Plank, som i nogen tid har beskæftiget sig med timemanagement og produktivitet, herunder ved at sælge deltagelse i såkaldte webinars.

Mailen omhandlede at deltagerne tilsyneladende ikke helt havde forstået et grundlæggende budskab om produktivitet.
Læs gerne videre

Ledelse, ambitioner og udbrændthed

Styr ambitionerne – ellers brændes lyset i begge ender.

Således stod der på en seddel jeg fandt på skrivebordet. Jeg husker det blev noteret da jeg hørte det i TV for nogen tid siden.

Det var faktisk ledelsen, der skulle styre medarbejdernes ambitioner. Ellers brænder de lyset i begge ender.

Medarbejderne kan med andre ord ikke selv styre ambitionerne – og derved undgå at brænde lyset lidt rigeligt. De skal ledes, skal de. De skal ikke lede sig selv, skal de ikke – for det kan de ikke.

Det er godt med medarbejdere med ambitioner – så har ledelsen da noget at lave!

Spøg til side. Det var faktisk formuleret som en ledelsesopgave at påse ambitionerne ikke førte til udbrændthed.
Læs mere

Tanke først, så handling – om positiv psykologi og taknemmelighed

Der sker ikke noget for nogen gør noget, er en velkendt formulering. Den giver god mening.

Det er ikke nok at tænke tankerne, der skal følge noget med – en handling.

En beslutning der ikke efterfølges af en handling er kun en ligegyldig beslutning.

Og så videre. Handling slår alt.

Når dette kombineres med positiv psykologi og taknemmelighed, er der følgende forklaring på det.
se mere

Time-management og selvkontrol

Gårsdagens studier af forskellige blogposter bød på to meget interessante af slagsen.

Britt Malka skrev en post med følgende titel: TimeManagement – tre tips til at nå mere på samme tid.

Robert Plank skrev en post med følgende titel: Learn Some Self Control!

De handler grundlæggende om det samme – produktivitet eller hvorledes får man det ud af sin tid man gerne vil have ud af den. Hvorledes undgår man at tænke man har arbejdet i lang tid uden at have været særlig produktiv når det kommer til stykket?

Det er en overvejelse værd om vi bruger vores tid – som vi alle har samme mængde af – til noget der skaber effekt (hvorved vi har været effektive) eller til noget der ikke skaber effekt (hvorved vi har været ineffektive).

Eftersom der stadig er grund til at skrive om emnerne, tyder noget på at Claus Møller og hans Time Manager og alle de andre der ved noget om at styre tiden, ikke har kunnet lære alle, der gerne vil, at være effektive.

Til sagen.
Se mere

Tjeklister og operationer

På nogle kirurgiske afdelinger på et stort Københavnsk hospital er det besluttet at begynde at anvende tjeklister i forbindelse med operationer.

Dette er besluttet på baggrund af gode udenlandske erfaringer, fremgår det af Berlingske for et par dage siden. Man forventer, ved at tage denne velkendte metode i brug, at man yderligere kan reducere antallet af utilsigtede hændelser, som det hedder. Tjeklister forventes med andre ord at være endnu bedre til at undgå disse handlinger end de allerede med god effekt indførte metoder til reduktion af utilsigtede hændelser.

I avisens artikel minder man om at metoden er den samme som praktiseres af piloter før man flyver.
Se mere

Ballade og coaching

Efter at have læst en artikel om psykolog og coach Kim Nygaard, måtte jeg besøge hans hjemmeside. Den er kort og klar.

Af særlig interesse viste det sig at hans link til en hjemmeside, ballade.dk, var.
Læs gerne mere »

Takt og tone ved invitationer

Undertiden kommer gamle udklip frem. Det er også tilfældet med et der hedder “Takt og tone til festen” – fra Femina nr. 47 i 1989.

Måske har tiderne ændret sig, dvs. holdningen til at reagere på invitationer er måske ikke den samme som i de endnu mere meget gode gamle dage. Da var det god latin at reagere med det samme – så kunne man da altid nå at invitere nogle, der var fravalgte, hvis der skulle vise sig afbud.

Erfaringen siger mig, at det er mere moderne at vente til i sidste øjeblik. Det er naturligvis ikke alle der gør det, men nogle gør.

Jeg går ud fra at Femina kan tilgive at jeg citerer en smule direkte fra artiklen, idet de fornødne handlinger er beskrevet med velgørende tydelighed:

Når du modtager invitation til en fest, gør du straks to ting: Du overvejer, om det overhovedet er noget, du gider deltage i. Og du slå op i din kalender for at se, om du er ledig den pågældende aften.

I løbet af to minutter er du klar over, om du kommer til festen eller ej.

Vær så venlig at delagtiggøre værtsfolkene i denne viden. Med det samme!

Således var ordene – og man opfordredes til at skrive fordi det kunne blive lidt rigeligt at tale i 20 minutter med alle 50 inviterede. Nu om stunder kan en email i mange tilfælde klare opgaven.

Gøre-lister endnu engang

Hver gang jeg skal på ferie laver jeg en daglig gøreliste i et par uger for at få styr på det der skal ske. Oftest bruges en A4-side, og hvad der måtte stå tilbage ved dagens slutning føres videre til næste dag eller en anden dag, hvor det ser ud til at passe.

På den måde lader det sig gøre at bevare et godt overblik.

I år blev det lidt uoverskueligt med alle de mange punktere hulter til bulter hver dag – sådan behøver det naturligvis ikke at være, og på et passende tidspunkt fandt jeg på at inddele gøremålene i dels prioriteringer og dels i grupper af 3. Der er intet nyt i det, men jeg lavede mig et skema, som viste sig velegnet til formålet.

Du kan se gørelisten på denne PDF-fil – og du er velkommen til at bruge den alt det du lyster.

God handlekraft og sommer.

Strømsvigt og vækkeur

Lidt over kl. 1 i nat opdagedes at der ikke var strøm i huset. Var det en sikring, der var gået, HFI-relæet, der var slået fra eller et mere generelt strømsvigt.

Det var det sidste – det kunne DONG energy oplyse ved en opringning, idet man som det første fortalte, at der var en højspændingsfejl i Roskilde og omegn, og at fejlen ville være rettet senest kl. 2.30.

Når det sker, virker det elektiske vækkeur ikke.

Hvor mange mon er kommet i samme situation? Hvor mange mon er kommet for sent op på den konto? Hvor mange er kommet for sent på arbejde, til lufthavnen osv.?

Læringen må være at have et strøm-uafhængigt vækkeur, som kan sættes til at ringe når det er nødvendigt at komme op til tiden.

WordPress Theme Design