Category: Værdier

Rystende information om handelsskoleelever

TV2News har netop bragt den information om nogle elevers faglige niveau på en handelsskole et sted i Danmark. Det var rystende at høre – kort og godt.

50% af eleverne fungerede i læsning som gik de i 3.-4.klasse.

80% af eleverne fungerede i regning som gik de i 3.-4. klasse.

Der blev givet det eksempel at 5000 blev skrevet som 500, og at 70% af 1000 ikke kan udregnes i hovedet.

Det er ikke godt for vort lille land.

Måske er forklaringen at lærere i folkeskolen bruger 70% af undervisningstiden på at skaffe ro, således som det erindres fra en avisartikel om endnu en ændring af folkeskoleloven.

Der er vist brug for andet end lovændringer.

Tilføjelse:

Historien er fulgt op resten af dagen.

“Der er mange der går her bare for at få SU”, siger en elev. Det kan eleverne åbenbart regne ud, men hvad 5 x 9 er ikke til “at se mig ud af”.

Det er ikke godt for vort lille land. Niels Egelund forklarer, at der ikke findes job at få i Danmark, som kan klares uden elementære færdigheder. Hans bekymring er at 20% af de unge i fremtiden ikke vil kunne få et arbejde, men vil gå direkte på offentlig forsørgelse. Vi bliver et fattigt land.

Der er brug for andre boller på suppen end middelmådig slattenhed. Grib ansvaret, der hvor det skal gribes.

Udendørsliv

Hvilken herlig dag. Solen skinner fra morgenstuden. Temperaturen bliver hurtigt “fornuftig” og det lader sig gøre at sidde udendørs og spise frokost. Det er første gang i år.

Pensionistens tilværelse indebærer at det er muligt at gå en tur i Brugsen i det herligste solskin. At Brugsen så ikke havde det vi kom efter er en anden sag, og det skal naturligvis være den tilgivet sådan en dag.

Efter den udendørs frokost blev det tid til endnu en gåtur. Jeg skulle fotografere en tæt med mælkebøtter besat græsplæne – og lidt længere borte en af de lige netop nu smukt blomstrende rapsmarker. At der kom lidt skyer gjorde ikke så meget, billederne kom i kassen.

Lige nu sidder jeg i skyggen i carporten og skriver dette – der er en beskeden forbindelse til internettet via netværket. Men nok er det såmænd.

Nu må jeg hellere tage ansvar for at gøre noget nyttigt i – forstås det – disse for vort land og Europa så alvorlige tider med overforbrug og almindelig svækket effektivitet. Hvad skal det mon ende med?

Jeg vil plante et par planter om, så de kan sprede endnu mere glæde hen over sommeren.

Jeg håber din dag er god – ellers gør noget andet.

Børnebørn, aktiviteter, energi og bedsteforældre

Når bedsteforældre passer børnebørn skal der ske et eller andet, og gerne noget der kan forbruge energien og medføre en god, naturlig træthed.

Vi passer børnebørn pt., to piger på 5 og snart 4 år. De er livlige og har gang i mangt og meget.

Sidste år besøgte vi Køge Miniby, og den ældste udtrykte et ønske om atter at komme dertil. Det gjorde vi så. Pigerne synes det er spændende at se husene i den gode størrelse de har – forholdet er 1 – 10. Det kan overskues. Der er havn, torv og kirke m.m.m., og er man ved kirken spiller orglet. Spændende at lægge øret til.

Efterfølgende ville de ikke med til stranden, og kun den ene havde lyst til at besøge Gl. Kjøgegård Park og alle dens rhododendron, der nok ville være på det sidste.

På P-pladsen viste det sig at alle gerne ville med en tur ind i parken – bare den ikke var for lang.

Det var den ikke, men hold da op hvor kom der gang i udfoldelserne. Man kunne gemme sig bag og mellem nogle buske, man kunne løbe på de store plæner, man kunne lave cirkusforestilling i alpelandskabets manege og illustrere flere dyr osv.

Det var ren fornøjelse at se på og være med i.

Pointen er ret indlysende. Det er fint at besøge minibyen, men det er finere at besøge parken. Af den enkle grund at udfoldelsesmulighederne for fantasien og brugen af kroppen er langt bedre det sidste sted. Lige netop det har de to piger brug for.

Hvad kan vi så gøre næste gang. Det samme eller finde Sjællands højeste punkt og se det hele lidt for oven.

Godt gået, du gamle!

Det er ikke hver dag jeg løber efter et tog. Det er bedre at være i god tid. Jeg løb efter et forleden.

Det kom sig af, at jeg kom i bil fra Jyderup og skulle videre til København, og da jeg bor i nærheden af Roskilde og tillige har et pensionistkort til tog og busser, var det nærliggende at stille bilen i Roskilde og tage toget. Jeg vidste nogenlunde hvornår togene skulle køre, men det ene var ikke bedre end det andet.

Da jeg kom til trappen til perronen, var jeg godt klar over der holdt et tog. Det holdt der stadig da jeg nåede helt op, og lige før mig var en ung mand med invandrerbaggrund. Han satte i løb mod toget – og jeg gjorde det samme.

Helt henne ved toget kunne jeg registrere at han tøvede et øjeblik med at gå ind – som ventede han lidt for at sikre sig at jeg kom med. Jeg ville have gjort det samme, og det var en fin gestus.
læs mere

Forårets første tulipan

Siden min barndom har jeg glædet mig over at se erantis, vintergæk, krokus m.fl. blomster dukke op af det bare ingenting. Det er som om lyset og livet kommer igen – og der er håb for de vinterdeprimerede, der ikke kan få lys nok.

Her og der i haven er der tulipaner. Hvetr eneste år kommer en smuk tulipan i blomst før alle andre. Den har ingen holdbarhed, så det gælder om at nyde det smukke syn på solskinsdage i april, når den folder sig helt ud. I år har jeg taget et par nærbilleder af den 10. april – og på billedet her ses dens farver, men også dens støvfang og støvdragere.

Tulipan i april

Tulipan i april


Billedet kan evt. ses i stor udgave på dagens foto, hvor detaljerne træder meget fint frem.

Høflighed

Peter Olesen har for nylig skrevet i Berlingske om oplevelsen af manglen på høflighed i servicefag i Danmark, og om, hvorledes han har oplevet den i Stockholm.
Det var naturligvis et tankevækkende indlæg – især når man selv, som han, er fra en tid hvor høflighed var moderne og en god værdi at have indbygget.
I dag hørte jeg Peter Olesen i P1 Formiddag. Emnet var det samme.
Der må være noget om dette at høflighed er aldeles umoderne i øjeblikket og uforeneligt med den moderne selvcentrering Danmark lider under. Svenskerne har haft held med at fastholde høflighed som en dyd.
Læs mere

Ledelse og social kapital

Der har netop været en behandling af emnet “social kapital” i et TV-program. Det må indrømmes, at netop den form for kapital var jeg endnu ikke blevet opmærksom på.

Som det imidlertid fremgår af hjemmesiden social kapital, er begrebet ikke nyt, men det er dog kun de seneste godt 10 år det er blevet anvendt mere og mere.

Jeg lagde umiddelbar mærke til formuleringen af hvad en god leder skal kunne. Det er ikke meget, men sikkert voldsomt krævende:

1. Skabe resultater,

2. Skabe relationer.

Den sidste dansker er død

København, den 3. oktober 2112.

Det har længe været kendt, at tidspunktet for den sidste danskers død nærmede sig. Hun blev født i 2009, og er blevet 103 år. I går meddeltes det at Fru Jensen, som hun hed, er afgået ved døden.

Grunden til dette tragiske endeligt for det lille nordiske folk er, at en lykkeforsker Christian Bjørnskov, efter en artikel i Berlingske i september 2008 om arbejdslyst, havde held til at overbevise sine landsmænd om, at man skulle lade være med at få børn fordi de ville indskrænke den personlige frihed og dermed gøre indhug i lykken.

Hidtil havde danskerne troet at lykken netop var at få børn, men det ændrede sig pludseligt – med den nu kendte konsekvens til følge.

Æret være danskernes minde.

Takt og tone ved invitationer

Undertiden kommer gamle udklip frem. Det er også tilfældet med et der hedder “Takt og tone til festen” – fra Femina nr. 47 i 1989.

Måske har tiderne ændret sig, dvs. holdningen til at reagere på invitationer er måske ikke den samme som i de endnu mere meget gode gamle dage. Da var det god latin at reagere med det samme – så kunne man da altid nå at invitere nogle, der var fravalgte, hvis der skulle vise sig afbud.

Erfaringen siger mig, at det er mere moderne at vente til i sidste øjeblik. Det er naturligvis ikke alle der gør det, men nogle gør.

Jeg går ud fra at Femina kan tilgive at jeg citerer en smule direkte fra artiklen, idet de fornødne handlinger er beskrevet med velgørende tydelighed:

Når du modtager invitation til en fest, gør du straks to ting: Du overvejer, om det overhovedet er noget, du gider deltage i. Og du slå op i din kalender for at se, om du er ledig den pågældende aften.

I løbet af to minutter er du klar over, om du kommer til festen eller ej.

Vær så venlig at delagtiggøre værtsfolkene i denne viden. Med det samme!

Således var ordene – og man opfordredes til at skrive fordi det kunne blive lidt rigeligt at tale i 20 minutter med alle 50 inviterede. Nu om stunder kan en email i mange tilfælde klare opgaven.

Dialogmøde

Senere i dag skal jeg til dialogmøde. Det skal jeg i min egenskab af formand for et beboer-pårørenderåd på et plejehjem.

Der har tidligere i år været afholdt et dialogmøde, idet kommunen, der er tale om, har besluttet at dialog er en værdi i kommunen.

Ved det første møde var der en vis kritik af, at der ikke var udsendt en dagsorden.

Det har planlæggerne hørt – derfor er der til dette andet diaglogmøde fremkommet en dagsorden – og en mængde bilag. Dagsordenen og bilagene er dog først fremkommet for et par dage siden, og det er ikke nødvendigvis let forberede sig til dialogen på mødet på så kort tid.

Når det kommer til stykket er dialogen som værdi måske heller ikke helt ment som den værdi der signaleres.

Grunden fremgår af dagsordenen, som kun indeholder to punkter.

1. Orientering om …

2. Generel orientering om …

Det lyder som beslutningerne er truffet. Havde der stået: Orientering om og drøftelse af …, havde kommunen formentlig lidt mere ment at dialog er vigtigt end det der signaleres med de valgte formuleringer.

Men sådan er der så meget – lad mødet vise hvad det handler om.

Senere samme dag:

Det var et dialogmøde. Der var megen snak og drøftelse. Men andre end jeg havde bemærket den ikke-dialogagtige dagsorden. Og at bilagene ikke var til at udskrive, samt at de fremkom meget sent.

Det kan gøres bedre – og kommunens folk tog det vist nok til efterretning. Når man nu engang har den slags møder, og selv om deltagerne ingen eller kun begrænset indflydelse har, kan man jo lige så godt sørge for at det formelle er ordentligt.

WordPress Theme Design