Selvudvikling til fuldkommenhed 8: Retfærdighed

Benjamin Franklin har nu arbejdet hårdt i 7 uger med at forbedre sin reaktioner i forskellige sammenhænge, han har fundet vigtige.

For nye læsere skal det oplyses, at det drejer sig om hans selvudviklingsprogram fra 1700-tallet. Han arbejder med en af de såkaldte dyder en uge ad gangen, fordi det havde vist sig umuligt at forholde sig til dem alle på en gang. Dette forekommer til stadighed at være en god måde at træne i ændringer på.

Retfærdighed ledsager Franklin af følgende formaning: Gør ikke Uret mod nogen, enten ved at gøre ondt eller ved at undlade at gøre det gode, Pligten byder dig.

Comments are closed.

Annonce

Annonce

Feedback på din lederrolle

Har du behov for feedback på din lederrolle eller kender du nogle der har, er der god hjælp at hente hos Annemette Kyhnau, Feedbackkonsulent.

Bogen om adsense!

Harzen på dansk

Ferie-i-Harzen

Besøg fra 1.1.2010

Compteur pour blog gratuit