Nødlandingen forløb glat

For mange år siden kunne Radioavisen kl. 24.00 fortælle, at der havde fundet en nødlanding sted i Schweiz. Årsagen hertil var isslag.

Landingen forløb glat, meddeltes det!

Previous Post

Hovedbrud

Next Post

Arbejdsevne og træthed

Comments

  1. Ha, ha, ha 😀

Comments are closed.