Nødlandingen forløb glat

For mange år siden kunne Radioavisen kl. 24.00 fortælle, at der havde fundet en nødlanding sted i Schweiz. Årsagen hertil var isslag.

Landingen forløb glat, meddeltes det!

Other Links to this Post

WordPress Theme Design