Arbejde

Paris – Roubaix eller Ribe -Roskilde

Hvad er forskellen på Paris – Roubaix og Ribe – Roskilde? Dette aldeles uinteressante spørgsmål har jeg stillet mig netop nu, og grunden er at jeg er kommet tilbage til Roskildeegnen efter en weekend i Ribe, og det netop den søndag hvor cykelløbet Paris – Roubaix køres.

Continue Reading

Tænk før du facebooker

Når at google er et verbum, kan at facebooke vel også være det. Det ser aktuelt ud til, at nogle mennesker har svært ved at forholde sig til, at deres facebookeri ikke udelukkende er af privat karakter, men tilgængelig i det offentlige rum. Det kræver ganske enkelt en overvejelse før handlingen at facebooke iværksættes. Da […]

Continue Reading

Undvigelse

Endnu en fange er undveget fra en lukket psykiatrisk afdeling. Undvigelser sker. Som da en anden fange forleden gik ud i friheden i forbindelse med en retssag. Han gik uanfægtet ud mellem de politifolk, der skulle passe på han blev, hvor han skulle være. Ingen af de to hændelser burde ske, men sker alligevel. I […]

Continue Reading

Stine Bosse og teamarbejde

Forleden var Stine Bosse gæst i Jersild Live, og talen faldt på hvorledes man kunne øge andelen af kvinder i f.eks. bestyrelser. Jeg hæftede mig særligt ved hendes bemærkninger om, hvorfor det er en god ide med en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder. Det har at gøre med den balance og det samspil […]

Continue Reading

Arbejdstempo og personligt tempo

Formiddagen medførte besøg i et supermarked. Når man køber ind sådanne steder, stiller man sig i kø ved en åben kasse. Hvad man ikke nødvendigvis kan vide, når man gør det, er, hvilket tempo kassemedarbejderen udfører sit arbejde i. Netop i dag var det ualmindeligt tydeligt, at jeg var kommet i en kø med en […]

Continue Reading

Kaffepausekultur

Naturligvis skal der være pauser i løbet af arbejdsdagen. Naturligvis skal der også udføres arbejde i løbet af arbejdsdagen – og vel helst nogenlunde svarende til hvad man får løn for. Helt naturligt er det måske ikke. I det mindste ikke i Hillerød. Ikke, hvis man skal tro kommunaldirektøren, der i nyhederne ytrer, at kaffepausekulturen […]

Continue Reading

Hvad vejer morgenluft?

Dette ikke letbesvarlige spørgsmål er en følge af at DRs magasin Penge i aftes fortalte om den trængte rejsebranche, og at det var muligt at finde billige alternativer, hvis man alligevel gerne ville på ferie. Man kunne tage til Polen og bo på en campingsplads osv – men egentlig glemte de at fortælle, at man […]

Continue Reading

Ledelse, ambitioner og udbrændthed

Styr ambitionerne – ellers brændes lyset i begge ender. Således stod der på en seddel jeg fandt på skrivebordet. Jeg husker det blev noteret da jeg hørte det i TV for nogen tid siden. Det var faktisk ledelsen, der skulle styre medarbejdernes ambitioner. Ellers brænder de lyset i begge ender. Medarbejderne kan med andre ord […]

Continue Reading

Psykolog eller coach

Er der behov for en psykolog? Eller for en coach? Eller er det uklart om der er behov for den ene eller den anden? Eller er de det samme, psykologen og coachen? Selvfølgelig er nogle psykologer også coaches? Men hvad med det omvendte? I lange tider var der tale om autorisation af psykologer. En psykologlov […]

Continue Reading

Springbræt

Naturligvis er der nogle der har fundet på at kalde institutioner og mangt og meget andet springbræt – sådanne steder kan bruges til at tage springet ud i en anden virkelighed. I Bludenz i Vorarlberg, Østrig faldt jeg over en sådan institution, der skiltede på den charmerende måde der ses på fotoet. Jeg fandt ikke […]

Continue Reading