Julepsykologi

Julepsykologi 9 – julens spændinger

I en tidligere post er forventningens glæde omtalt. Spørgsmålet er om forventningen fører til afslappet glæde eller krampagtig spænding. Tanken er at den omstændighed, at det varer længe inden julens forløsning indfinder sig, kan medføre et pres, der kan ende med forskellige fysiske symptomer. Ikke at jeg har fundet forskning eller andet, der belyser dette, […]

Continue Reading

Julepsykologi 8 – juletraditioner

Traditioner er gentagelser med bestemte mellemrum. Traditioner giver stabilitet og genkendelse. Traditioner kan imidlertid også medføre forstyrrelse. Det er naturligvis ikke meningen. Der er traditioner året rundt – generelle og familiespecifikke. Ved juletid er der mange traditioner. Traditioner som har bestået i årevis. Traditioner som er gået arv fra generation til generation. Det er meget […]

Continue Reading

Julepsykologi 7 – overdrivelse

Juletiden skulle gerne være nærhedens tid. Og med dette muligheden for at få tilfredsstillet behovet for samvær på en god måde. Lur mig om det altid går sådan. Forklaringer er der sandsynligvis mange af. For lidt tid kunne være en af dem. Den kan være reel nok, idet der jo stilles mange krav i december […]

Continue Reading

Julepsykologi 6 – forventningens glæde

På nuværende tidspunkt er der ca. 2½ uge tilbage inden det er juleaften (som er den 24. december, hvis det skulle være glemt). Ihukommende Søren Kierkegaards berømte udsagn: Af alle Glæder er Forventningens Glæde den største, er der med andre ord nu al mulig grund til at sætte gang i forventningens glæde. For at kunne […]

Continue Reading

Julepsykologi 5 – juletræsfølelse

Der er næppe nogen der beskæftiger sig med julen, der er i tvivl om, at julen og følelser er uløseligt forbundet. Det er der også så meget andet, der er – men det er ikke en julehistorie. Hvad er et juletræ? Findes der juletræer og grantræer, der bruges som juletræer? Barndommens juletræ var en rødgran […]

Continue Reading

Julepsykologi 4 – julekommunikation

Megen kommunikation er nødvendig for at få julen til at fungere efter alle kunstens regler. Derfor kan det være en fordel at kende et par elementære kommunikationsregler. I Transaktionsanalysens kommunikationsdel er der tre grundlæggende kommunikationsregler. Den første, der involverer åbne eller parallelle transaktioner, indebærer at kommunikationen kan fortsætte uhindret.

Continue Reading

Julepsykologi 3 – julegaver og alder

Denne post hører til tidligt i december – inden alle julegaverne er købt af de, der følger bondens lov og ikke udsætter alt til i sidste øjeblik. Børn får julegaver for børn. Voksne får julegaver for voksne. Men hvad med alle de mange mennesker der hverken er børn eller voksne? Hvorledes generer man dem, der […]

Continue Reading

Julepsykologi 2 – udsættelsestrang

Der er et særligt ualmindeligt almindeligt fænomen, der også knytter sig til juletiden, som det – netop fordi det forekommer så ualmindeligt almindeligt – er væsentligt at forholde sig til så tidligt som muligt i december. Fænomenet er det almenmenneskelige karaktertræk, der kaldes udsættelsestendens, usættelsestilbøjelighed, postponement eller – når det er særligt fint – udsættelsestrang. […]

Continue Reading

Julepsykologi 1 – julecoaching

Hvad skal den første post i rækken af poster illustrerende emnet julepsykologi dog være? Beslutningen er vanskelig, men pludselig melder tanken sig. Alle psykologer og andet godtfolk med respekt for sig selv er coaches – derfor må det naturligvis dreje sig om julecoaching. Mon Google kender det ord? Jeg ved det ikke endnu. Google spørger […]

Continue Reading

Julepsykologi – en anderledes julekalender

Det er ikke et almindeligt anvendt ord – julepsykologi. Ved en søgning på Google viste det sig at stort set kun en enkelt side havde anvendt ordet. Det var et billede af en julemand, der søgte psykologhjælp, idet julemanden ikke kunne slippe et billede af et rensdyr set bagfra – hvilket måske ikke er så […]

Continue Reading