Ledelse

Samarbejde og afhængighed

Samarbejde kan defineres som afhængighed. Afhængighed i den betydning at A og B ikke kan løse en given opgave hver for sig, men kun ved at A giver noget af sig til B og B noget af sig til A – på samme tid. A og B er med andre ord afhængige af hinanden og […]

Continue Reading

Lederskab og lykke

Undersøgelser viser at vi i lille Danmark er verdens lykkeligste folk. Det kan nok være det er sådan, men det får et par ord med på vejen af Alfred Josefsen, Irmas administrerende direktør, i Berlingske denne Påskedag. Han opfordrer folk, der mødes, herunder til påskefrokost om lidt, til at tale om lykken. Hvad er lykken […]

Continue Reading

Ansættelsesinterviewet – hvem interviewer hvem?

Det har altid været sådan, at den der har skullet ansætte en ny medarbejder, har interviewet denne for på baggrund af interviewet (og andet) at tage stilling til om virksomheden ville ansætte den interviewede. Ansættelsesprocedurer, herunder interviewet bør naturligvis være ordentlige, og der er skrevet bøger og artikler herom. Det har gennemgående været købers marked, […]

Continue Reading

Teambuilding og tysk vin

At de to emner i overskriften skulle have noget med hinanden at gøre er ikke umiddelbart indlysende. Sidste uge har imidlertid bragt et godt tilbud på tysk vin og et endog særdeles godt tilbud på en bog herom. Bogudsalget har gjort det muligt at købe Finn Klysners bog Tyske Vine til 30 kr. Ikke en […]

Continue Reading

At lytte til kunden

Forrige indlæg kan ses som en illustration af, at det kan vise sig nyttigt at spørge kunder, hvad de oplever. Det er der sikkert ikke noget nyt i, men det var velgørende at se Rigshospitalet forholde sig til patientudeblivelser som beskrevet. Siden da er jeg kommet i tanker om, hvorledes det kan gå, når man […]

Continue Reading

Pareto’s lov

December 2nd, 2007 Sygefravær I Erhvervsbladet 29. november 2007 skrev chefreadaktør Carsten Steno, at 20% af lønmodtagerne står for 80% af sygemeldingerne. Det lyder som om Pareto’s lov eller 80/20-reglen også gør sig gældende her. Det betyder måske også at 20% af patienterne står for 80% af konsultationerne hos lægen. Og måske, at 20% af […]

Continue Reading

Adfærdsregulering

Ledelsesprincip I den aktuelle debat om arbejdskraftmangel, sundhedsshopping, sygefravær og pjækkeri overvejer Claes Kastholm i Groft Sagt (Berlingske, 30. november 2007), hvad der vil ske, hvis hovedparten af den danske befolkning overføres til sygesikringsgruppe 2. Det indebærer, at man selv skal betale noget for at gå til læge – og det vil efter hans mening […]

Continue Reading