Selvudvikling til fuldkommenhed 8: Retfærdighed

Benjamin Franklin har nu arbejdet hårdt i 7 uger med at forbedre sin reaktioner i forskellige sammenhænge, han har fundet vigtige.

For nye læsere skal det oplyses, at det drejer sig om hans selvudviklingsprogram fra 1700-tallet. Han arbejder med en af de såkaldte dyder en uge ad gangen, fordi det havde vist sig umuligt at forholde sig til dem alle på en gang. Dette forekommer til stadighed at være en god måde at træne i ændringer på.

Retfærdighed ledsager Franklin af følgende formaning: Gør ikke Uret mod nogen, enten ved at gøre ondt eller ved at undlade at gøre det gode, Pligten byder dig.

Previous Post

Udeblivelser og kvalitet – patient- eller personalefejl

Next Post

Naturgas og kliklyde fra radiatorer