Motionsafhængighed

Som bekendt er der mange måder at blive afhængig af et eller andet på. Tænk blot på stofafhængighed, alkoholafhængighed, afhængighed af arbejde (workaholic), afhængighed af indkøb (shopaholic), mobiltelefonafhængighed, internetafhængighed osv.

Overdrivelse kan bevirke afhængighed.

I Psykolog Nyt har jeg læst en interessant artikel af Mia Beck Lichtenstein om motionsafhængighed. Titlen er “Når sundhed bliver til sygdom”.

Enhver med tendens til ukritisk at øge motionsindsatsen bør læse artiklen, idet nedbrydning og overbelastning på et tidspunkt følger af ikke at forstå risikoen ved at øge og øge træningen.

Her er linket til artiklen om Motionsafhængighed.

Previous Post

At busse

Next Post

Vigepligten og tidsånden