Category: ABC Scandinavia

Et å og en å

ABC-Scandinavia er nu nået til Å.

Å er det sidste bogstav i alfabetet. Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanker om mange ord på et bogstav på dansk (i, ø), men en å er et vandløb skrevet med et å. Så enkelt er det.

Herunder følger et billede af Køge Å.

Tak for denne omgang bogstavleg og for alle de mange kommentarer undervejs. Jeg er med på den igen, hvis anden runde påbegyndes.

Det vil i givet fald være på den blog jeg kalder Kort og godt.

Køge Å

Her er linket til andre deltageres åndfuldheder med Å.

Østtyrol i Østrig

ABC-Scandinavia er nu nået til Ø.

Har du fulgt med i mine skriverier i bogstavlegen, er du ikke i tvivl om, at mit foretrukne ferieland er Østrig. Og af alle steder i Østrig foretrækker jeg Virgental i Østtirol.

Der er smukt, ikke overrendt af turister, en mulighed for at mærke noget oprindeligt. Det oprindeligt nøjsomme bjergbondeliv liv mærkes tydeligt. Man får for en stund mulighed for at mærke hvorledes livet også kan være. Jeg går ud fra at det er samme fornemmelse man får når man tager til sin ødegård i Sverige – man er. Mere kompliceret er det ikke.

Det kan anbefales at tage til Virgental en uge eller to og erfare at man stort set kun kan spise, sove og vandre.

For et par år siden var det af og til rigeligt vådt, men pyt. Her går familien foran mig med nogle køer gående helt i front på den smalle sti.

Østtyrol

Her er linket til andre deltageres ørehængende indlæg med Ø.

Bemærk i øvrigt at min hverdagsblog er ændret til Kort og godt. Det er den der vil blive brugt til næste runde af bogstavslegen.

Ærbødigst og ædel råddenskab

ABC-Scandinavia er nu nået til Æ.

Der er mange muligheder med æ. Der kunne skrives om ævl (som når ligeledes skrives lige ledes og i sit es skrives i sites), men det skal nu handle om ærbødigst, et ord der vist er gået ganske af mode. Underdanigheden, der er indbygget i ærbødigst skal illustreres ved et brev.

Ikke et ganske almindeligt brev, men et der er taget fra en vejledning i den ædle kunst at skrive breve. Brevet er nr. 104 i samme vejledning, en bog min kones oldefar, Ole Peter Andersen fik da han boede i Ring i 1870. Samme Ole Peter er i øvrigt bedre kendt som Høstmanden, titlen på et billede L. A. Ring har malet af sin bror.

Brev nr. 104 er en skomagers erindringsbrev (dvs. rykkerskrivelse). Det ser således ud

IMG_2508

og lyder:

Høiædle og Velbaarne Hr. Kammerjunker (i 2011 er kammerjunkere forresten tilbehør til koldskål!)

Saa lykkelig jeg hidtil har følt mig ved at være beæret med Deres Høivelbaarenheds Tilfredshed, saa befinder jeg mig dog nu i den største Uro, da jeg i længere tid ikke har set noget Beviis på, at jeg endnu besidder Deres gunstige Velvillie.
Jeg tør smigre mig med, at jeg har gjort Alt for at tilfredsstille Deres Høiædle Velbaarenhed; så meget større er nu min Forlegenhed, da jeg seer mig nødt til at bede om Berigtigelse af min for et halvt Aar siden overrakte Regning.
Deres Høivelbaarenhed ville behage at være overbevisst om, at kun den meest trængende Nødvendighed aftvinger mig disse Linier, hvorhos De tillader, at jeg ogsaa fremdeles med den største Høiagtelse forbliver
Deres Velbaarenheds
ærbødige
Ernst Ledermann.

At sprog og omgangsformer er ændrede er herved bemærket.

Når vi nu er ved æ kunne man også skrive om ædedolke, men lad det blive en smule om ædel råddenskab. Dette særlige vin-fænomen opstår når druer angribes af en bestemt skimmelsvamp, Botrytis cinerea. Angreb af netop denne svamp bevirker en særlige aroma i vin fremstillet af meget modne og angrebne druer. I Frankrig hedder den ædle råddenskab pourriture noble og i Tyskland Edelfäule.

Jeg husker ikke om vinen bag følgende etiket var med eller uden ædel råddenskab, men formentlig med jvf. årgangen.

Escherndorfer Lump 1976

Her er linket til andre deltageres ædle tanker med Æ.

Ærbødigst
Jørgen

Zeigarnik-effekten

ABC-Scandinavia er nu nået til Z.

Bluma Zeigarnik var en russisk psykolog, der studerede i Berlin i 1920erne. Hun var inspireret af Kurt Lewin, og foretog undersøgelser af, hvorledes uafsluttede henholdsvis afsluttede opgaver blev husket.

Det viste sig, at opgaver, der ikke var afsluttet, men afbrudt eller stoppet forinden færdiggørelsen, forblev i erindringen i langt højere grad end opgaver, der var afsluttet. Dette fænomen kaldes Zeigarnik-effekten.

Hun foretog sine undersøgelser i forskellige skoleklasser, hvor eleverne i nogle tilfælde blev afbrudt af en person, der kom ind i klassen. Disse elever kunne meget lettere gå videre med opgaverne på et senere tidspunkt.

Der blev skabt en spænding, som bestod til opgaverne siden blev afsluttet.

Det er nøjagtig den mekanisme, der gør sig gældende når en problemstilling af en eller anden art skal løses. Man tumler med det, sover på det osv, og så er løsningen der lige pludselig. Det forekommer at være godt, at naturen har indrettet os så viseligt, at dette sker.

Zeigarnik-effekten udnyttes i vidt omfang, når f.eks. TV laver reklameindslag for egne kommende udsendelser, og håber på at få etableret en sådan spænding i seerne, at de husker hvornår udsendelsen er og ser den.

Det er, så vidt jeg kan se, meget nødvendigt at gøre det, idet antallet af selvpromoverende reklamer fylder rigeligt, da troløse seere ellers åbenbart zapper væk.

Z-billedet er et bjergblik ned i Zillertal nær Zell am Ziller i Tyrol.

Zillertal

Her er linket til andre deltageres zirlige udtryk og indtryk med Z.

Yoghurt

ABC-Scandinavia er nu nået til Y.

Ytringsfriheden gør det muligt at skrive en smule om yoghurt – stavet med y (men jogurt er også korrekt dansk).

Der er det særlige ved yoghurt, at jeg i tiden løb har brugt det i en øvelse på kurser. Det kom sig af en bog af Morgan, Imaginization. Han tænker virksomhedsudvikling i billeder.

Hvis du har lyst til at prøve øvelsen, læs da kun følgende instruks først og vent med resten til bagefter.

Skriv alle de egenskaber ved yoghurt du kan komme i tanker om på et ark papir.

Efter således at have tænkt længe og inderligt på egenskaber ved yoghurt (og i en kursussituationen noteret dem til fælles bedste), kommer den store afsløring her:

Hvilken egenskab ved yoghurt passer bedst på din arbejdsplads?

Måske er svaret egnet til en anderledes diskussion næste gang afdelingens udvikling drøftes.

Samme Morgan brugte bl.a. lim på samme måde, men det staves jo ikke med y.

Alle ønskes gode påskedage.

Køge Å

Her er linket til andre deltageres ytringer, selvfølgelig med Y.

Har du i øvrigt bemærket ændringen af hverdagsbloggen til Kort og godt.

Herretøj i store størrelser

ABC-Scandinavia er nu nået til X.

I sidste uge skrev jeg et indlæg med med X, Xenonlygter og Xanthippe. Det står et par trin tilbage. Det skulle have været W, hvilket så blev skrevet.

Der er jo stadig ikke så mange ord med X, men jeg faldt over et skilt i et vindue engang. Her kundgjordes at man havde herretøj i alle store størrelser. Fra 2XL til 7XL. Det sidste er vist nok en ret stor størrelse. Jeg har dog siden set herretøj i store størrelser kan fås med endnu flere x’er

Forresten så jeg i går en mand, der sikkert brugte tøj med ikke så få Xer i. At han havde en madkasse af en tilsvarende størrelse med sig, med en masse mad i, som spistes, kan ikke undre.

IMG_1463

Her er linket til andre deltageres xtraxtraordinære tanker med X.

Weblog staves blog

Der gik lidt kage i bogstavlegen denne fredag. X skulle det handle om, og jeg var hurtigt på pletten med mit X-indlæg, men andre havde skrevet om W. Siden blev overskriften ændret til W. Fint med mig, og ABC-Scandinavia er nu nået til W.

Det må naturligvis handle om weblog. Det lange ord på 6 bogstaver, der er blevet forkortet til et ord på 4 bogstaver, blog.

Den hjemmeside du læser dette på er en weblog. Det vil sige, det er det ikke helt, fordi den ikke fungerer som sådan. En weblog er en logbog på nettet. Derfor kaldes den af nogle huskeblog. Det er stedet, hvor det man vil huske – og dele med andre – noteres. Det man ikke vil dele med andre, men gerne huske, må noteres på gammeldags vis i en dagbog, måske kaldet uweblog.

I de 3½ år jeg har beskæftiget mig med weblogologi, har jeg forsøgt mig noget frem. Egentlig troede jeg denne blog skulle være min weblog, men det har jeg nu lavet om på, således at denne i fremtiden – når denne runde af bogstavlegen er slut – mere forbeholdes egentlige psykologiske emner.

Hvad så med hverdagsbloggeriet?

Det kommer til at foregå på en ny blog, som jeg kalder Kort og godt. Den findes på nyhedsblog.com. Den vil – hvis det glæder – blive uden reklamer i forbindelse med blogposterne. Der vil komme henvisninger til sider med reklamer, hvor jeg har skrevet noget, der vil blive orienteret om på den nye blog, men der vil også komme indlæg uden henvisninger.

Jeg håber du finder fornøjelse ved den nye blog, som du kan abonnere på i en feedreader, som sådan en hedder.

Det var så det med W – og jeg må finde et eller andet andet med X til næste fredag. Her er dog lige et billede af en tagrende af træ på Wodenalm i Virgental, som jeg skrev om med V.

Tagrende

Her er linket til andre deltageres weblogiske tanker med W.

Xenonlygter og Xanthippe

ABC-Scandinavia er nu nået til X.

X er ikke det letteste bogstav at skrive om. På den anden side er udvalget af ord i ordbøger og leksika ikke overvældende, så det skulle ikke være så vanskeligt at vælge.

Men – hvilke ord med x kendes uden brug af ordbogen. Her tænker jeg naturligvis ikke på xtra og den slags.

Det første der dukker op er Xanthippe, Sokrates’ rappenskralde af en hustru. Om hende skrives i Meyers fremmedordbog fra 1878, at ordet er græsk og kommer af xanthos, som betyder gul og hippos, som betyder hest. Når det står i ordbogen er det selvfølgelig fordi ordet er synonymt med en ond, arrig kvinde, et huskors, en Rasmus (efter Sokratesses, sandsynligvis dog for hårdt bedømte, kone), som det forklares.

De næste der dukker op er xylofon, Xerxes og Xenofon.

Mere nutidigt kan vælges xenonlygter. Sådan hedder de sikkert fordi lygterne er med xenonlamper eller xenonpærer. Billedet herunder er af en af lygterne.

Xenonlygte

Her er linket til andre deltageres xtraordinære tanker med X.

Virgental i Østtyrol

ABC-Scandinavia er nu nået til V.

Valget er faldet på Virgental.

Virgental er en meget smuk dal i Osttirol, Tirol, Østrig. Kommer man i bil fra Danmark må man over Felbertauern, dvs. der er bygget en lang tunnel, der gør det muligt at komme denne vej til Østtyrol. Der ses ikke mange danske biler, når man er der, men af og til møder eller hører man danskere.

Af alle steder er denne dal mit foretrukne feriemål.

Jeg var der første gang i 1995. Baggrunden var et par artikler i Motor skrevet af en lærer, der år efter år slæbte sin campingvogn ned gennem Tyskland, over alperne til Prägraten i Virgental. Artiklerne gjorde at min kone og jeg måtte holde ferie i dalen.

Det har vi nu gjort mange gange – sommerferierne har været i hedebølge og med encifrede temperaturer. Men det har været dejligt.

Hvorfor er det god at tage til Virgental? Det er det fordi man stort set kun kan vandre, spise og sove. Og glemme alt om verdens fortrædeligheder for en stund.

Vi har intet ønske om at bestige tinder, men har stor fornøjelse af at gå op til en hytte og ned igen. 1000 meter op og 1000 meter ned – på 5- 8 timer. Det giver en følelse af nærvær og tilstedevær i det man er ved. At tænke store tanker sker ikke. Det er nok at være.

Her er et par billeder til illustration. Flere kan findes på Virgental og andre steder i Østrig, en blog jeg ikke har været flittig til at opdatere den senere tid, men der er dog mange informationer og billeder tilgængelige.

Herunder er et kig ned i Virgental fra en af siderne i dalen. Billedet er taget ved Zedlach.

Look into Virgental

Det næste billede illustrerer en sti man går på i nærheden af Essener-Rostocker-Hütte.

Afmærket sti

Herunder ses Sajathütte i det fjerne (se evt. stor udgave på Flickr ved klik på billedet), billedet er taget undervejs til hytten.

Mod Sajathütte

Endelig ses et billede af Bonn-Matreier-Hütte, som ligger flot, og det er en spektakulær tur at gå op til den.

Bonn-Matreierhütte

Det lader sig i øvrigt sagtens gøre for folk over midten af 60erne at gå disse ture på baggrund af en daglig gå-tur hjemme.

Her er linket til andre deltageres velærværdige indlæg med V.

Uomtænksomhed

ABC-Scandinavia er nu nået til U.

Forleden brugte jeg ordet uomtænksomhed i en kommentar hos Ellen, der havde taget et billede i Brugsen af nogle måske uundværlige havearbejdshandsker med dotter. Hvis de små knopper ikke hedder dotter, hvad de næppe gør, forekommer det at være et meget godt eksempel på en særpræget omgang med sproget. I min terminologi bliver det uomtænksomt. Man undlader omtanke, man tænker sig ikke om, men praktiserer hastværk. Ingen bremser uhyrlighederne (for nu at overdrive uhæmmet).

Tænk før du taler, var et markant budskab fra min far da jeg var barn. Om det virkede, skal jeg ikke helt kunne sige. Vist ikke altid.

Det knytter sig til omtanke og omtænksomhed. Og det modsatte – uden omtanke og uomtænksomhed.

Uomtænksomhed mødes når bilister parkerer deres biler på fortove så fodgængere må ud på kørebanen for at komme forbi. Eller når to parkeringsbåse er nødvendige for at parkere en bil. Uomtænksomhed praktiseres i supermarkeder, hvor det er så moderne at stille vognen fra sig, hvor man nu tilfældigt er, for at hente varer andre steder. At det ofte et midt på gulvet, anfægter ikke de uomtænksomme, der ikke fornemmer at andre gerne skulle kunne komme rundt.

Når en studievært siger: Hvad er det man skal gøre, hvis man basicly er i tvivl, er det i min terminologi uomtænksomt. (Hedder det ikke basically?). Når samme taler om “…stor connection på smserne…”, forstår jeg ikke hvad hun siger, men det lyder uomtænksomt.

Det var så nok brok i dag. Und dig en god weekend.

Det er ikke lykkedes at finde et billede af uomtænksomhed i min samling. Det blev til en illustration af urkraft:

Urkraft

Her er linket til andre deltageres udtryk og indtryk med U.

WordPress Theme Design