Psykolog Nyt

Psykolog Nyt er Dansk Psykolog Forenings medlemsblad.

Bladet udkommer 26 gange om året. Det indeholder naturligvis informationer af relevans for psykologer, men der er en lang række artikler, der kan have relevans for mange andre læsere. Man kan med andre ord blive klogere af at læse, hvad der skrives i bladet.

Nogle af artiklerne, der kan være af interesse, er at finde under overskriften “Forskningsnyt”.

Det kan ikke overraske, at der i fagbladet foretages anmeldelse af psykologibøger.

Se selv nærmere. Du finder Psykolog Nyt på Psykologforeningens hjemmeside. Øverst til højre er indgangen til bladet, herunder dets omfattende artikelarkiv. Søges der f.eks. på stress i artikelarkivet fremkommer 622 muligheder.

God læselyst.

Previous Post

Vold mod medarbejdere

Next Post

Håndværkeres arbejdsevne