Kommunikation

Mødres mobilkiggeri og børns sprogudvikling

Hvem har ikke set det. Unge mennesker i mange aldre går og stirrer nedad på et eller andet. Det er ikke for ikke at falde, men for at se noget på deres mobil. Undertiden er det som om man støder sammen, hvis man ikke viger. De er fortabt for omverdenen. Det gælder begge køn. Således […]

Continue Reading

Helst ikke – om kommunikation med bankrådgivere

Bankrådgivere har til opgave at sælge bankens produkter til kunderne. Og velsagtens at rådgive ordentligt. I TV-avisen på DR1 har man netop illustreret omtalen en rapport om bankernes investeringsrådgivning i EU-landene. I den anledning taltes med et ægtepar, der ikke var tilfreds med den rådgivning, der var givet. Mappen med sagsakter var stor. Jeg hæftede […]

Continue Reading

Kommunikation og sådan noget

ABC Scandinavia er nu nået til K. Kommunikation er et vilkår for mennesker, der mødes. I mødet med andre er ikke-kommunikation ikke en mulighed, ej heller hvis man gør sig de største anstrengelser. Der er altid et signal. I tidligere indlæg på bloggen har jeg beskæftiget mig med kommunikation på forskellig vis. Der henvises til […]

Continue Reading

Motion og utilsigtet adfærdsændring

Midt i formiddagens nyhedsstrøm fremkom en information om en utilsigtet adfærdsændring af øget motion. Virksomheder har motionsprogrammer og mulighed for at ansatte kan motionere i arbejdstiden – velsagtens med det formål at øge energi, produktivitet og effektivitet hos de ansatte. Sådanne motionsprogrammer er også iværksat i nogle kommuner, og hensigten har givetvis været den samme. […]

Continue Reading

Tilbudspsykologi

Tilbudspsykologi. Ordet dannede sig i løbet af nogen tid efter en beslutning om at skrive et indlæg om supermarkeders tilbud med baggrund i (endnu) en oplevelse. Da ordet var tænkt, tænkte jeg, at jeg lige ville se, hvad Google siger til det ord. Der er sandelig ikke meget hjælp at hente. En eneste har anvendt […]

Continue Reading

Kancellisprog

Kancellisprog er en gammeldags sprogbrug benyttet af kancellister og skrankepaver til at sende meddelelser til borgerne i, når de skulle have svar på henvendelser o.l. Den knudrede udtrykform har sit udspring i tysk, og der har været gjort en hel del for at afskaffe kancellistilen i breve fra det offentlige – med det ædle formål […]

Continue Reading

Rigsrevisorsagen kort

Rigsrevisor fik ikke dokumenter fra Sundhedsministeriet han bad om. Det er klart. Bertel Haarder forklarede i TV, at embedsmænd vurderede, at rigsrevisor ikke skulle have have materialet, der var anmodet om. Nøgleordet er vurderede. En kommentator (Myhlenberg) har her til morgen i TV sagt, at rigsrevisor skal have det han beder om. Nøgleordet er skal. […]

Continue Reading

Autoritetstro på rejse med DSB

Autoritetstro indebærer, at man tror på autoriteterne. Således bevirkede det for nogle dage siden, da rejsen gik med DSB fra Roskilde til Helsingør, at vi kom et tog senere frem. Inden rejsens påbegyndelse havde min kone og jeg orienteret os om, hvorvidt togene nu også så ud til at køre. Det gjorde de. Der var […]

Continue Reading

Konstruktiv feedback

Naturligvis skal feedback være konstruktiv. Det indebærer, at det er muligt at tage stilling til handlingsændringer på grundlag af given feedback. Når ledere giver medarbejdere tilbagemeldinger på deres arbejdsmæssige adfærd, er det feedback. Det hedder vist ikke længere tilbagemeldinger, men det er ellers et glimrende ord. Når ledere leder, er lederadfærden betinget af, hvorledes lederen […]

Continue Reading

Korrekturlæsning

Fordelen ved at læse korrektur på det der skrives er at antallet af fejl kan blive mindre end hvis der ikke læses korrektur. Jeg læser korrektur på mine blogindlæg. Alligevel optræder fejl. Enten fordi de overses eller fordi jeg ikke ved bedre hvorledes ord staves. Men det er indlysende, at jeg fanger fejl ved at […]

Continue Reading