Category: Stress

Arbejdsevnen og livsmanuskript

Tidligt i livet dannes ubevidste antagelser om, hvorledes livet skal forme sig. Det sker på baggrund af de signaler man modtager fra omgivelserne om, hvorledes de ser på en – og på den måde finder man ud af, hvorledes rollen, der er tiltænkt én, kan udføres.

Om det er en positiv eller negativ livsplan afhænger af omstændighederne, hvorunder den dannes.

Undertiden kan man se og høre hvorledes disse tidlige dannelser påvirker i nutiden. Vi bruger måske nogle livssætninger, der udtrykker livsplanen. Jeg springer altid over, hvor gærdet er lavest.
Læs gerne mere »

Arbejdsrelateret stress i 1999 og 2008

Stress er behandlet i utallige artikler de seneste mange år. Denne artikel skal ikke behandle emnet stress, men fortælle om en forskel, som træder frem i to avisartikler fra henholdsvis 1999 og 2008.

Det ser ud til at nogle – eller mindst en – har taget ved lære eller hørt efter.

Den 24. januar 1999 klippede jeg en artikel i Berlingske ud. Slagteribossens barske nedtur var overskriften.

Det handlede om Svend Sønnichsen, der var 59 år på det tidspunkt og havde været en hårdtarbejdende direktør for Vestjyske Slagterier. Han gik ned med flaget med et brag og ophørte som administrerende direktør i 1998. Det fremgår af artiklen, at han, da kroppen sagde fra, ingenting kunne. Hverken læse, se TV, huske eller ligge på sofaen. Det varede ganske længe.
Læs gerne mere »

Afstresse

Sidst radioen var tændt under en køretur hørte jeg en udsendelse om Nokken – et fristed på Amager.

En af de interviewede var gået på efterløn, og havde derfor bedre tid.

Han forklarede forskellen på at løse en opgave i kolonihaven da han arbejdede og nu da han var på efterløn.

I det første tilfælde klaredes opgaven på en time. Nu kunne han mageligt bruge en dag på samme opgave.

Det kaldte han “at afstresse”.

Måske er det et godt råd han giver – det afstresser at give sig mere end tid nok til at løse en opgave en gang imellem, der sagtens kunne løses hurtigere.

Hvor skræmmende er det mon for “hektivister” (hektivitet = hektisk aktivitet) og andre der ikke synes de har tid nok?

Stress, udbrændthed, handicap og invaliditet

Forleden talte jeg med en psykologistuderende, der benyttede vendingen “kumuleret stress”. Han mente, at var man udsat for for hyppige samtaler med andre af mere krævende og ydende art end godt er, ville det medføre en vis stress-påvirkning hver gang. Og efterhånden ville der finde en sådan ophobning sted – den kumulerede stress – at udbrændthed ville blive resultatet.

Det minder lidt om forskellen på invaliditet og handicap, hvor invaliditeten kan beskrives nogenlunde objektivt (mangler yderste led af venstre hånds lillefinger), og handicappet er den kumulerede psykiske effekt af invaliditeten.

Stress og det ugjorte

November 17th, 2007

Hvad kan man gøre for ikke at blive stresset?

Dette aktuelle spørgsmål blev stillet i en DR1-udsendelse – Har vi travlt, mor? – den 4. november 2007.

Et barn besvarede spørgmålet med følgende to ideer

* man kan have en kalender, og
* man kan lave lidt mindre om dagen.

Det sidste kan betyde, at man har lidt færre opgaver, der skal nås hver dag. At man derved har lidt bedre tid til at løse dem. Og måske – og allervigtigst – at man ikke får flere opgaver, eller siger ja til flere opgaver, end man kan nå at forholde sig til.

Det er ikke godt, hvis man i forvejen ikke kan nå sine opgaver, og derved hele tiden har “det ugjorte” som pres på sig. I så fald bliver det blot værre og værre, hvis man laver lidt mindre om dagen. Og et sammenbrud venter forude.

Færre prioriteter eller opgaver er med andre ord løsningen.

Arbejde og træthed

Der er vist ikke noget nyt i presset fra det ugjorte.

Således skriver Nils Antoni i En Bog om Nerver (H. Hirschsprungs Forlag, København MCMXLVII, side 161), hvad han har hørt en industrileder sige:

Det er ikke det Arbejde, man har udført, man bliver træt af, men det Arbejde, man ikke har faaet gjort, det, der skulde være færdigt, men endnu ikke er udført, det, der venter paa en.

Også den gang var der nogle der havde for meget at lave. Men det gælder måske flere nu.

WordPress Theme Design