Sproget

Sproglige ulykker

Der er meget god grund til at diskutere anvendelsen af sproget i øjeblikket. Når man på rulleteksterne på en af TV-kanalerne kan læse at flere 100000 danskere er smittet med diabetes 2, bliver jeg forvirret. Hvem skal jeg undgå for ikke at blive smittet? Måske skal jeg undgå fedt – og dermed fedtskat. Eller måske […]

Continue Reading

Ældre boliger og Afrika rejser

»De kan jo sælge huset og flytte til en ældre bolig.« Dette lidt særprægede råd har jeg læst givet til ældre mennesker, der har brug for lettelser i hverdagen. Hvorfor disse gode folk bør flytte til en ældre og ikke en nyere bolig efter salget af parcelhuset står hen i det uvisse. Det er lidet […]

Continue Reading

At ryge på gaden

Det danske sprog indeholder mange ord, der har flere betydninger. Det er sikkert også sådan med andre sprog. I Roskilde Avis har det netop kunne læses, at »Flere ryger på gaden«. Denne overskrift gav umiddelbart en association til rygning og det irriterende fænomen, at man kommer til at gå efter en ryger, der sender brugt […]

Continue Reading

Kancellisprog

Kancellisprog er en gammeldags sprogbrug benyttet af kancellister og skrankepaver til at sende meddelelser til borgerne i, når de skulle have svar på henvendelser o.l. Den knudrede udtrykform har sit udspring i tysk, og der har været gjort en hel del for at afskaffe kancellistilen i breve fra det offentlige – med det ædle formål […]

Continue Reading

Gang i sproget 4

Her er et lille udvalg af sproglige artigheder siden jeg skrev om det sidst. Det er i den grad vigtigt at der tages et ansvar for mere sproglig kvalitet, ikke en overdreven sproglig kvalitet, blot lidt mere ordentlighed i omgangen med sproget. Det har ikke noget at gøre med at sproget forandrer sig – vist […]

Continue Reading

Gang i sproget 3 – om kollegaskab

I gratisavisen Urban kunne man 6.9.10 læse nogle overvejelser af Pernille Helledie Isaksen om konsekvenserne af af vinde millioner i Lotto. De fleste, der kommer til penge på denne måde, vælger at fortsætte deres normale tilværelse, dvs. at gå på arbejde osv. Der er behov for struktur på tilværelsen. Kolleger betyder meget, fremgår det af […]

Continue Reading

Gang i sproget 2

Gang i sproget er en 2-årig kampagne, der blev skudt i gang i går. Netop da hørte jeg en sproglig besynderlighed i TV2News. Man kunne berette, at færgerne havde haft meget færre passagerer i et givet tidsrum sammenlignet med et andet. Herefter sagde man: “Årsagen til færgeflugten…” Hvad årsagen er, er ikke interessant i denne […]

Continue Reading

Gang i sproget

Gang i sproget kaldes en 2-årig sprogkampagne, som velsagtens har til formål at skærpe opmærksomheden på anvendelsen af sproget, som en konsekvens af, at alle og enhver skriver flittigt i det offentlige rum. I modsætning til tidligere. En sådan kampagne er velkommen, øget bevidsthed om sproglig gøren og laden kan ikke skade, men forhåbentlig fremme […]

Continue Reading