Search Results For: stress

Piet Hein og synet på stress

“Ha’ det godt” er en udsendelsesrække på DR1 man kan få forstand af. Således senest om måder man kan sørge for de signalstoffer i hjernen, der er vigtige i vores hverdagsfunktion, herunder så stress ikke følger af overbelastning. Jeg skal se lidt nærmere på udsendelsen, som velsagtens kan findes på nettet – og berette lidt […]

Continue Reading

Hyperstress

For nogle år siden mødte jeg en kvinde, hvis arbejdsevne var ophørt med at fungere. Hun søgte at forklare, hvorledes hun havde det ved at sige at hun kørte i 6 gear. Ikke bare om dagen, men hele døgnet. Der var med andre ord ingen mulighed for at slappe af og komme sig. Jeg kom […]

Continue Reading

Arbejdsrelateret stress i 1999 og 2008

Stress er behandlet i utallige artikler de seneste mange år. Denne artikel skal ikke behandle emnet stress, men fortælle om en forskel, som træder frem i to avisartikler fra henholdsvis 1999 og 2008. Det ser ud til at nogle – eller mindst en – har taget ved lære eller hørt efter. Den 24. januar 1999 […]

Continue Reading

Afstresse

Sidst radioen var tændt under en køretur hørte jeg en udsendelse om Nokken – et fristed på Amager. En af de interviewede var gået på efterløn, og havde derfor bedre tid. Han forklarede forskellen på at løse en opgave i kolonihaven da han arbejdede og nu da han var på efterløn. I det første tilfælde […]

Continue Reading

Træthed, stress og arbejdsrelateret traumatisering

Under oprydning fandt jeg Det lille røde leksikon af Bente Jesper (1974). Før det forsvandt faldt mit blik på stress. Tidligere har jeg omtalt, at Nils Antoni i 1934 skrev om træthed, at dette ikke var forbundet med, hvad man fik udrettet, men med hvad man ikke nåede af det man skulle gøre. Jeg har […]

Continue Reading

Stress, udbrændthed, handicap og invaliditet

Forleden talte jeg med en psykologistuderende, der benyttede vendingen “kumuleret stress”. Han mente, at var man udsat for for hyppige samtaler med andre af mere krævende og ydende art end godt er, ville det medføre en vis stress-påvirkning hver gang. Og efterhånden ville der finde en sådan ophobning sted – den kumulerede stress – at […]

Continue Reading

Stress og det ugjorte

November 17th, 2007 Hvad kan man gøre for ikke at blive stresset? Dette aktuelle spørgsmål blev stillet i en DR1-udsendelse – Har vi travlt, mor? – den 4. november 2007. Et barn besvarede spørgmålet med følgende to ideer * man kan have en kalender, og * man kan lave lidt mindre om dagen. Det sidste […]

Continue Reading

Psykolog Nyt

Psykolog Nyt er Dansk Psykolog Forenings medlemsblad. Bladet udkommer 26 gange om året. Det indeholder naturligvis informationer af relevans for psykologer, men der er en lang række artikler, der kan have relevans for mange andre læsere. Man kan med andre ord blive klogere af at læse, hvad der skrives i bladet. Nogle af artiklerne, der […]

Continue Reading

Ventetid og arbejdsgange på hospitaler

Dette indlæg er skrevet i beyndelsen af juni: Der var et indslag i nyhederne på TV (TV Syd) om ventetiderne på hospitalerne. Det har der været før. Jeg husker en overlæge, der satte sig for at rydde op i ventelisterne og forholde sig aktivt til dem, fortælle, hvorledes det derved var lykkedes at afskaffe ventetiderne […]

Continue Reading

Tysk oplevelse af dansk arbejdsliv

Egentlig lagde jeg først mærke til, at der var ved at blive bygget en ny motorvej i Sønderjylland mod Sønderborg, sidst jeg var på de kanter. Det var måske derfor jeg hæftede mig ved nyhedernes information forleden om, at samme motorvej færdiggøres mindst et år før tid. Opførelsen er forestået af et tysk selskab. Motorvejen […]

Continue Reading