Kommunikation

Kropssprog og stemmeføring i kommunikation på nettet

For ikke så længe siden skrev jeg en del mails i løbet af kort tid. De var ganske kortfattede. Kort efter kom en reaktion på en af dem. Den begyndte med følgende bemærkning: “Du virker ikke glad”. Det kunne der være gode grunde til, men jeg havde selv blot fornemmelsen af at være lidt træt […]

Continue Reading

Når traumet er kørt

Der har netop på et af TV-programmerne været en udsendelse, hvor “man” indbragte en patient til et traumecenter på et hospital. Da patienten var sendt videre, kunne det høres at en patient ikke er en patient, men et traume. Sådan taler man åbenbart stadigvæk om mennesker, man har med at gøre med i arbejdsmæssig sammenhæng. […]

Continue Reading

At dominere møder

I dagens løb har jeg haft lejlighed til at drøfte det fænomen ved nogle møder at nogle deltagere synes det er væsentligt at beskæftige sig med noget andet end mødets hensigt. De laver med andre ord deres egen dagsorden som er anderledes end den gældende. Er der en ordstyrer kan det måske lade sig gøre […]

Continue Reading

Coaching, kropssprog og værkstøj

Kropssproget med værkstøj? Det antages at være en stavefejl, det med støj. Men det er nu en af de mere morsomme. Kropssproget er en stærkt markant del af vores kommunikation. Det indgår altid med vægt – undtagen, naturligvis, hvis vi taler i telefon. Spørgsmålet er hvorledes kropssproget værker og støjer – og bliver til værkstøj. […]

Continue Reading

Julepsykologi 4 – julekommunikation

Megen kommunikation er nødvendig for at få julen til at fungere efter alle kunstens regler. Derfor kan det være en fordel at kende et par elementære kommunikationsregler. I Transaktionsanalysens kommunikationsdel er der tre grundlæggende kommunikationsregler. Den første, der involverer åbne eller parallelle transaktioner, indebærer at kommunikationen kan fortsætte uhindret.

Continue Reading

Årets interview – med integrationsministeren

Årets interview må i særklasse være det Birthe Rønn Hornbech gav i dag. Der blev stillet hende 5-6 spørgsmål. Alle blev besvaret uden et ord. Interviewet blev afsluttet med at hun nikkede og gik. Det så ud som om der var en meget fin kontakt mellem intervieweren og Birthe Rønn Hornbech. Hun holdt masken – […]

Continue Reading

Anerkendelse og ros

Hvornår har du sidst grebet nogen i at gøre noget rigtigt? Dette udmærkede spørgsmål lagde jeg mærke til for mange år siden. Det fortjener at blive stillet igen! Derfor: Hvornår har du sidst grebet nogen – dine børn, kone, mand, medarbejdere, chef … – i at gøre noget rigtigt?

Continue Reading

Ledelse og social kapital

Der har netop været en behandling af emnet “social kapital” i et TV-program. Det må indrømmes, at netop den form for kapital var jeg endnu ikke blevet opmærksom på. Som det imidlertid fremgår af hjemmesiden social kapital, er begrebet ikke nyt, men det er dog kun de seneste godt 10 år det er blevet anvendt […]

Continue Reading

Takt og tone ved invitationer

Undertiden kommer gamle udklip frem. Det er også tilfældet med et der hedder “Takt og tone til festen” – fra Femina nr. 47 i 1989. Måske har tiderne ændret sig, dvs. holdningen til at reagere på invitationer er måske ikke den samme som i de endnu mere meget gode gamle dage. Da var det god […]

Continue Reading

Livet og døden

Tidligere på dagen gik jeg forbi en bænk. Der sad tre mænd på den. Med hver en øl i hånden. Jeg kunne ikke høre hvad den ene sagde, men stemmen var svag, præget af vejrtrækningsproblemer, og jeg tænkte han måtte have rygerlunger. Jeg hørte hvad den anden sagde til ham, sikkert som en reaktion på […]

Continue Reading